ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հայտարարություններ

«Ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման արդի խնդիրները. ռուսական և արտասահմանյան փորձ» խորագրով 3-րդ միջազգային գիտամեթոդական գիտաժողով ՌԴ Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային համալսարանում

ՌԴ Հյուսիս-Կովկասյան դաշնային համալսարանը 2024թ. սեպտեմբերի 23-27-ը կազմակերպում է «Ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման արդի խնդիրները. ռուսական և արտասահմանյան փորձ» խորագրով 3-րդ միջազգային գիտամեթոդական գիտաժողովը: Կարդալ ավելին․․․

Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովներ Պոլեսիայի պետական համալսարանում

Պոլեսիայի պետական համալսարանը 2024թ. ապրիլի 19-ին կազմակերպում է «Երիտասարդության գիտական ներուժը Բելառուսի ապագայի համար» 18-րդ միջազգային երիտասարդական գիտագործնական գիտաժողովը, իսկ 2024թ. ապրիլի 26-ին՝ «Տնտեսության կայուն զարգացումը. վիճակը, խնդիրները, հեռանկարները» 18-րդ հեռավար միջազգային  գիտագործնական գիտաժողովը: Կարդալ ավելին․․․

«Գեղարվեստական գրականության արժեբանական տիրույթը» 3-րդ միջազգային գիտաժողով

. Մ. Մաշերովի անվան Վիտեբսկի պետական համալսարանը 2024թ. ապրիլի 25-26-ը կազմակերպում է «Գեղարվեստական գրականության արժեբանական տիրույթը» 3-րդ միջազգային գիտաժողովը:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել մինչև 2024թ. ապրիլի 5-ը: Կարդալ ավելին․․․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲԿԳԿ-ի կողմից ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկում ընդգրկված ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի 2024 թ. N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական/գիտամեթոդական հոդվածներն ընդունելու վերջնաժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2024 թ. ապրիլի 15-ը: Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրելու համար: Կարդալ ավելին․․․

«Տարածաշրջանային սոցիալ-տնտեսական համակարգերի կայուն զարգացման ժամանակակից պարադիգմները արտաքին միջավայրի անորոշության աճի պայմաններում» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Տնտեսագիտության, ֆինանսների, իրավունքի և տեխնոլոգիաների պետական ինստիտուտիկողմից 2024թ. ապրիլի 19-20-ը անցկացվում է «Տարածաշրջանային սոցիալ-տնտեսական համակարգերի կայուն զարգացման ժամանակակից պարադիգմները արտաքին միջավայրի անորոշության աճի պայմաններում» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովը: Կարդալ ավելին․․․

«Նեյրոնային ցանցեր մանկավարժների համար. տեսությունից պրակտիկա» առցանց դասընթացների ծրագիր

SKLAD կրթական առցանց հարթակի կողմից 2024թ. ապրիլի 2-ից մայիսի 31-ը անցկացվում է «Նեյրոնային ցանցեր մանկավարժների համար. տեսությունից պրակտիկա» առցանց դասընթացների ծրագիրը: Կարդալ ավելին․․․

ՇՊՀ-ի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված «Կրթության և գիտության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Սիրով հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ՝ ՇՊՀհիմնադրման 90-ամյակին նվիրված «Կրթության և գիտության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողովին, որը տեղի կունենա 2024թ. հոկտեմբերի 24-25-ը ՇՊՀ-ում: Կարդալ ավելին․․․

Հանրապետական միջբուհական օլիմպիադա

Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետը 2024թ. մարտի 26-ին և 29-ին կազմակերպում է միջբուհական օլիմպիադա՝ նվիրված ֆակուլտետի հիմնադրման 90 և ՈՒԳԸ հիմնադրման  77-ամյակներին: Կարդալ ավելին․․․

«Զբոսաշրջության և ռեկրեացիայի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» խորագրով հանրապետական գիտաժողով

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի կողմից 2024թ. մայիսի 24-25-ը կազմակերպվում է «Զբոսաշրջության և ռեկրեացիայի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» խորագրով հանրապետական գիտաժողովը: Կարդալ ավելին․․․

«Հետազոտահեն կրթության արդի մարտահրավերներն ու զարգացման հեռանկարները» խորագրով ամենամյա միջազգային գիտաժողով

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից 2024թ. մայիսի 31-ին կազմակերպվում է «Հետազոտահեն կրթության արդի մարտահրավերներն ու զարգացման հեռանկարները» խորագրով ամենամյա միջազգային գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել մագիստրանտներ, ասպիրանտներ, դասախոսներ: Կարդալ ավելին․․․

«ԱՊՀ երկրների մանկավարժական համալսարաններում մանկավարժական կադրերի պատրաստման որակի մշտադիտարկման կազմակերպում. համագործակցության փորձ և հեռանկարներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Մանկավարժական համալսարանների եվրասիական ասոցիացիայի կողմից 2024թ. մարտի 28-ին կազմակերպվում է «ԱՊՀ երկրների մանկավարժական համալսարաններում մանկավարժական կադրերի պատրաստման որակի մշտադիտարկման կազմակերպում. համագործակցության փորձ և հեռանկարներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողովը: Կարդալ ավելին․․․

«Ժառանգության պահպանություն՝ հանուն կայուն ապագայի» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Հայաստանի ազգային գրադարանի կողմից 2024թ. հոկտեմբերի 3-5-ը կազմակերպվում է «Ժառանգության պահպանություն՝ հանուն կայուն ապագայի» խորագրով միջազգային գիտաժողովը:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Կարդալ ավելին․․․

Աջակցություն Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամի կողմից

Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամը (ՀՈՒՖՀՀ) աջակցում է հայագիտական կարևորագույն ծրագրերի իրականացմանը, հայագիտական գիտաժողովների և ամառային դպրոցների կազմակերպմանը, հայագիտական հիմնարար և արդիական հետազոտությունների հրատարակությանը, թարգմանություններին և հանրահռչակմանը: Կարդալ ավելին․․․

«Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը և նրա դերը հայության կրթական կյանքում» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նախաձեռնությամբ 2024թ. հոկտեմբերի 17-18-ը կազմակերպվում է «Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը և նրա դերը հայության կրթական կյանքում» խորագրով միջազգային գիտաժողովը: Կարդալ ավելին․․․

Տարեկան ուսանողական գիտաժողով

Հայ-Ռուսական համալսարանի կողմից 2024թ. ապրիլի 15-18-ը կազմակերպվում է Տարեկան ուսանողական գիտաժողով:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Կարդալ ավելին․․․

«Հայկական հետքը Հայրենական Մեծ պատերազմում» միջազգային ուսանողական գիտաժողով

Գ. Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի կողմից 2024թ. փետրվարի 27-ին կազմակերպվում է «Հայկական հետքը Հայրենական Մեծ պատերազմում» միջազգային ուսանողական գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել քոլեջների, բակալավրի, մագիստրոսի և հետբուհական կրթական ծրագրերի ուսանողներ: Կարդալ ավելին․․․

«Ավանդույթը և նորարարությունը մասնագիտական ուսուցման մեջ և ուսուցչի գործունեությունը» խորագրով 6-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Հայաստանի եվրոպական համալսարանի, Տվերի պետական համալսարանի մանկավարժական կրթության և սոցիալական տեխնոլոգիաների ինստիտուտի, Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի Տվերի գիտական կենտրոնի, Նավոյի պետական մանկավարժական ինստիտուտի, Եվրո-ասիական-չինական համալսարանների միջազգային դաշինքի, Շենյան Նավոյի պետական մանկավարժական ինստիտուտի կողմից 2024թ. մարտի 28-30-ը կազմակերպվում է «Ավանդույթը և նորարարությունը մասնագիտական ուսուցման մեջ և ուսուցչի գործունեությունը» խորագրով 6-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել գիտամանկավարժական աշխատողներ, բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության ուսուցիչներ, դոկտորանտներ, ասպիրանտներ, դպրոցական և նախադպրոցական կրթության ոլորտի ուսուցիչներ, ինչպես նաև ժամանակակից պայմաններում մասնագիտական վերապատրաստման և ուսուցիչների գործունեության խնդիրներով հետաքրքրված բոլոր անձինք: Կարդալ ավելին․․․

«Հանրային կառավարման արդի 30 հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողով

ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից 2024թ. մայիսի 22-24-ը կազմակերպվում է «Հանրային կառավարման արդի 30 հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել բուհերի և գիտական կազմակերպությունների աշխատակիցներ:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2024թ. մարտի 1-ը մասնակցության հայտն ուղարկել conference@paara.am էլ. հասցեին: Կարդալ ավելին․․․

«Հեքիաթի կախարդանքը. ինչպե՞ս օգտագործել հեքիաթը երեխաների և մեծահասակների զարգացման, դաստիարակության և հոգեբանական աջակցության համար» առցանց դասընթացների ծրագիր

SKLAD կրթական առցանց հարթակի կողմից 2024թ. հունվարի 30-ից մարտի 31-ը կազմակերպվում է «Հեքիաթի կախարդանքը. ինչպե՞ս օգտագործել հեքիաթը երեխաների և մեծահասակների զարգացման, դաստիարակության և հոգեբանական աջակցության համար» առցանց դասընթացների ծրագիրը, որին կարող են մասնակցել բուհերի և քոլեջների մանկավարժական և հոգեբանական մասնագիտությունների դասավանդողներ և ուսանողներ: Կարդալ ավելին․․․

«Ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական առարկաների ուսուցման նորարարական տեխնոլոգիաներ» խորագրով XVI միջազգային գիտագործնական ինտերնետ-գիտաժողով

Մոզիրի Ի. Պ. Շամյակինի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից 2024թ. մարտի 29-ին կազմակերպվում է «Ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական առարկաների ուսուցման նորարարական տեխնոլոգիաներ» խորագրով XVI միջազգային գիտագործնական ինտերնետ-գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու ուսումնասիրող ուսանողներ և ասպիրանտներ: Կարդալ ավելին․․․

«Ռուսաց լեզվի և ռուսական մշակույթի աշխարհում» խորագրով VIII միջազգային ուսանողական գիտագործնական գիտաժողով

Պուշկինի ինստիտուտի կողմից 2024թ. ապրիլի 26-ին կազմակերպվում է «Ռուսաց լեզվի և ռուսական մշակույթի աշխարհում» խորագրով VIII միջազգային ուսանողական գիտագործնական գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու ուսումնասիրող ուսանողներ և ասպիրանտներ: Կարդալ ավելին․․․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲԿԳԿ-ի ցուցակում ընդգրկված ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի 2024 թ. N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական/գիտամեթոդական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2024թ. ապրիլի 1-ը: Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրելու համար:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է: Կարդալ ավելին․․․

«Գրաբարը որպես արդի արևելահայերենի բառապաշարի հարստացման և տերմինաշինության աղբյուր» խորագրով հանրապետական գիտաժողով Երևանի պետական համալսարանում

Երևանի պետական համալսարանի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի Հայոց լեզվի պատմության և ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնը 2024թ. մարտ ամսին կազմակերպում է հանրապետական գիտաժողով՝ «Գրաբարը որպես արդի արևելահայերենի բառապաշարի հարստացման և տերմինաշինության աղբյուր» խորագրով: Կարդալ ավելին․․․

27-րդ ամենամյա գիտաժողով Գավառի պետական համալսարանում

Գավառի պետական համալսարանը 2024թ. մայիսի 4-ին կազմակերպում է 27-րդ ամենամյա գիտաժողովը:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Կարդալ ավելին․․․

«Սպորտ, առողջություն, կրթություն» խորագրով ամենամյա ուսանողական գիտաժողով

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի կողմից 2024թ. նոյեմբերին կազմակերպվում է «Սպորտ, առողջություն, կրթություն» խորագրով ամենամյա ուսանողական գիտաժողովը: Կարդալ ավելին․․․

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթ՝ համաձայն ««Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի աշխատակիցներին և ուսանողներին գիտահետազոտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման» կարգի:Կարդալ ավելին․․․

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթ՝ համաձայն ««Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի աշխատակիցներին և ուսանողներին գիտահետազոտական գործունեության առաջնահերթությունների ուղղությամբ ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման» կարգի:Կարդալ ավելին․․․

Տեղեկատվական–իրազեկման հանդիպում ՇՊՀ-ում

Հարգելի՛ գործընկերներ,

12.12.2023թ.-ին՝ ժամը 13:00, Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի նիստերի դահլիճում Գիտական քաղաքականության ու նորարարության կենտրոնի կողմից համալսարանի աշխատակիցների և ուսանողների համար կազմակերպվում է տեղեկատվական–իրազեկման հանդիպում, որի ընթացքում կներկայացվեն գիտահետազոտական գործունեության ուղղությամբ համալսարանում առկա, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԲԿԳԿ-ի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները: Կարդալ ավելին․․․

Տեղեկատվական–իրազեկման հանդիպում ՇՊՀ-ում

08.12.2023թ.-ին՝ ժամը 13:00, Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի նիստերի դահլիճում Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և Գիտական քաղաքականության ու նորարարության կենտրոնների կողմից համալսարանի աշխատակիցների և ուսանողների համար կազմակերպվում է տեղեկատվական-իրազեկման հանդիպում, որի ընթացքում կներկայացվեն գրագողության դեմ պայքարի ու ակադեմիական ազնվության ապահովման առկա համալսարանում մեխանիզմները և հնարավորությունները: Տեղեկատվական-իրազեկման հանդիպման բանախոսն է համալսարանի Պատմության և իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, իրավաբան Վ. Բաղդասարյանը:

Լավագույն հետազոտական նախագիծ 2023» խորագրով 3-րդ միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ

«Նոր գիտություն» գիտական համագործակցության միջազգային կենտրոնը  2023թ. դեկտեմբերի 13-ին կազմակերպում է «Լավագույն հետազոտական նախագիծ 2023» խորագրով 3-րդ միջազգային գիտահետազոտական մրցույթը, որին կարող են մասնակցել համալսարանի ուսանողներն ու աշխատակիցները:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 13-ը լրացնել մասնակցության հայտը և կազմհանձնաժողովին ուղարկել պահանջվող փաստաթղթերը: Կարդալ ավելին․․․

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերով սովորողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) 2023թ. նոյեմբեր–դեկտեմբեր ամիսներին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում անցկացվելու են մասնագիտական որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտությունների գծով. Կարդալ ավելին․․․

«XXI դարի երիտասարդություն. կրթություն, գիտություն, նորարարություն» խորագրով 10-րդ միջազգային գիտաժողով

Պ.Մ. Մաշերովի անվան Վիտեբսկի պետական համալսարանը 2023թ. դեկտեմբերի 8-ին կազմակերպում է «XXI դարի երիտասարդություն. կրթություն, գիտություն, նորարարություն» խորագրով 10-րդ միջազգային գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել ասպիրանտներ և երիտասարդ գիտնականներ: Կարդալ ավելին․․․

Երիտասարդ գրականագետների հանրապետական գիտաժողով

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտը 2023թ. նոյեմբերի  15-ին և 16-ին կազմակերպում է երիտասարդ գրականագետների հանրապետական գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել մագիստրատուրայի ուսանողներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ և երիտասարդ գիտնականներ (մինչև 35 տարեկան): Կարդալ ավելին․․․

«Կենսատեխնոլոգիա և կենսաբժշկական ինժեներություն» խորագրով 13-րդ համառուսական գիտագործնական գիտաժողով

Կուրսկի պետական բժշկական համալսարանը 2023թ. նոյեմբերի 23-ին կազմակերպում է «Կենսատեխնոլոգիա և կենսաբժշկական ինժեներություն» խորագրով 13-րդ համառուսական գիտագործնական գիտաժողով՝ նվիրված համալսարանի 88-ամյակին, որին կարող են մասնակցել դասախոսներ և ուսանողներ: Կարդալ ավելին․․․

«Կոլպինյան ընթերցումներ. մանկապատանեկան տուրիստական-տեղանքի պատմության ֆորում» խորագրով 6-րդ համառուսական (միջազգային մասնակցությամբ) գիտագործնական գիտաժողով-մրցույթ

Սանկտ Պետերբուրգի Կոլպինոյի շրջանի Երեխաների և պատանիների ստեղծագործական պալատի կողմից 2024թ. մարտի 28-ին կազմակերպվում է «Կոլպինյան ընթերցումներ. մանկապատանեկան տուրիստական-տեղանքի պատմության ֆորում» խորագրով 6-րդ համառուսական (միջազգային մասնակցությամբ) գիտագործնական գիտաժողով-մրցույթը, որին կարող են մասնակցել աշակերտներ, ուսանողներ, ուսուցիչներ  և ոլորտի մասնագետներ: Կարդալ ավելին․․․

«Տարվա դասավանդող-2023թ.» խորագրով 2-րդ միջազգային մրցույթ

«Նոր գիտություն» գիտական համագործակցության միջազգային կենտրոնը  2023թ. դեկտեմբերին կազմակերպում է «Տարվա դասավանդող-2023թ.» խորագրով 2-րդ միջազգային մրցույթը, որին կարող են մասնակցել դասավանդողներ: Կարդալ ավելին․․․

«Ժամանակակից կրթության արդի հիմնահարցեր» խորագրով 5-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

«Նոր գիտություն» գիտական համագործակցության միջազգային կենտրոնը  2023թ. նոյեմբերի 9-ին կազմակերպում է «Ժամանակակից կրթության արդի հիմնահարցեր» խորագրով 5-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել կրթական բոլոր աստիճանների ուսանողներ, դասախոսներ, գիտաշխատողներ: Կարդալ ավելին․․․

«Երիտասարդություն և գիտություն» խորագրով միջազգային երիտասարդական գիտագործնական գիտաժողով

Նիժնի Նովգորոդի Ն. Ա. Դոբրոլյուբովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը 2023թ. հոկտեմբերի 25-ին կազմակերպում է «Երիտասարդություն և գիտություն» խորագրով միջազգային երիտասարդական գիտագործնական գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել 8-11-րդ դասարանների աշակերտներ, միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսանողներ, ասպիրանտներ: Կարդալ ավելին․․․

ACM ICPC ծրագրավորման միջազգային համալսարանական մրցույթ

2023թ. նոյեմբերի 4-5-ին Երևանի պետական համալսարանում անցկացվելու է սպորտային ծրագրավորման համաշխարհային ուսանողական ամենամյա ACM ICPC մրցույթի Հայաստանի քառորդ եզրափակիչը: Օլիմպիադան թիմային է, թիմում պետք է լինի երեք ուսանող: Կարդալ ավելին․․․

«Կրթության թվային վերափոխում. ներկա վիճակը և հեռանկարներ» խորագրով 2-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Կուրսկի պետական բժշկական համալսարանը 2023թ. նոյեմբերի 17-18-ը կազմակերպում է «Կրթության թվային վերափոխում. ներկա վիճակը և հեռանկարներ» խորագրով 2-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողովը:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ ռուսերեն և անգլերեն: Կարդալ ավելին․․․

17-րդ տարեկան գիտաժողով Հայ-Ռուսական համալսարանում

Հայ-Ռուսական համալսարանը 2023թ. դեկտեմբերի 4-8-ը կազմակերպում է 17-րդ տարեկան գիտաժողովը:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն:

Նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 2023թ. սեպտեմբերի 25-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը ՀՌՀ-ի պաշտոնական կայքի (https://rau.am/) հայտերի ներկայացման էլելտրոնային համակարգում լրացնել հայտաձևը:  Կարդալ ավելին․․․

«Հայաստանում աշխատուժի զարգացման» ծրագրի շրջանակում դասընթացներ

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը «Հայաստանում աշխատուժի զարգացման» ծրագրի ներքո Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում մեկնարկում են դասընթացներ, որոնց կարող են մասնակցել Շիրակի մարզի 15-ից 29 տարեկան երիտասարդները:

Դասընթացներն անցկացվելու են անվճար հիմունքներով:  Կարդալ ավելին․․․

«Գիտության և կրթության ցուցահանդես» և գիտական նստաշրջան ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի 80-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում

ՀՀ ԳԱԱ 80-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում ս.թ. հոկտեմբերի 12-13-ը կազմակերպվում է «Գիտության և կրթության ցուցահանդես», որի ընթացքում այցելուները կարող են ծանոթանալ ՀՀ և միջազգային գիտակրթական կազմակերպությունների և ՀՀ պետական խոշոր բուհերի գործունեությանը: Ցուցահանդեսը կանցկացվի ՀՀ ԳԱԱ հարակից բացօթյա տարածքում (Մ. Բաղրամյան պող. 24) ժամը 11:00-ից մինչև 19:00:  Կարդալ ավելին․․․

«Պատմական ժառանգության թվայնացում և ճանաչում» թեմայով սեմինար

ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտը 2023թ. սեպտեմբերի 26-ին՝ ժամը 15:00-16:30, «Կոմպյուտերային գիտություն և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ» միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում կազմակերպում է «Պատմական ժառանգության թվայնացում և ճանաչում» թեմայով սեմինար: Կարդալ ավելին․․․

«Գիտնականից ձեռնարկատեր» ծրագիր

Granatus Ventures-ը, CIVITTA-ի հետ համատեղ և PMI Science-ի աջակցությամբ 2023թ. հոկտեմբերի 16-17-ը մեկնարկում է «Գիտնականից ձեռնարկատեր» ծրագիրը, որին կարող են մասնակցել հետազոտողներ, գիտնականներ և գիտական ձեռներեցությամբ զբաղվելու ձգտում ունեցող անձինք:

Ծրագիրը կանցկացվի ISTC հիմնադրամում: Կարդալ ավելին․․․

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկում ընդգրկված ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի 2023 թ. N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունելու վերջնաժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2023 թ. սեպտեմբերի 30-ը: Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրելու համար: Կարդալ ավելին․․․

«Նոր տնտեսական աշխարհակարգը թվայնացման և արհեստական բանականության դարաշրջանում» խորագրով միջազգային ամենամյա երրորդ գիտաժողով

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, Գ. Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանը և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղը 2023թ. հոկտեմբերի 18-20-ը կազմակերպում են «Նոր տնտեսական աշխարհակարգը թվայնացման և արհեստական բանականության դարաշրջանում» խորագրով միջազգային ամենամյա երրորդ գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել հայաստանյան և օտարերկրյա համալսարանների ՊԴ կազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ (գիտական ղեկավարի առկայությունը պարտադիր է) և այլն: Կարդալ ավելին․․․

Գիտություն և տեխնոլոգիաներ-2023» խորագրով միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ

«Նոր գիտություն» գիտական համագործակցության միջազգային կենտրոնը  2023թ. հոկտեմբերի 16-ին կազմակերպում է  «Գիտություն և տեխնոլոգիաներ-2023» խորագրով միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ, որին կարող են մասնակցել ուսանողներ, դասախոսներ և այլն: Կարդալ ավելին․․․

ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկված «Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիներ» պարբերականում հոդվածների տպագրություն

ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկված Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի «Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» պարբերականի 2023թ.-ի N3-ում հոդվածներն ընդունվում են  մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 1-ը։ Կարդալ ավելին․․․

«Երեխային հասկանալու բանալիներ. 0-18 տարեկանների գործնական ախտորոշում» խորագրով առցանց դասընթաց

Կրթական տեխնոլոգիաների միջազգային կենտրոնը 2023թ. սեպտեմբերի 19-ից նոյեմբերի 10-ը իրականացնում է «Երեխային հասկանալու բանալիներ. 0-18 տարեկանների գործնական ախտորոշում» խորագրով առցանց դասընթաց՝ մանկավարժության և հոգեբանության մասնագիտությամբ դասախոսների և ուսանողների համար: Կարդալ ավելին․․․

«Մանկավարժական խոսույթը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը 2023թ. նոյեմբերի 27-28-ը կազմակերպում է «Մանկավարժական խոսույթը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում» խորագրով միջազգային գիտաժողով:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2023թ. հոկտեմբերի 10-ը համակարգող խմբին ուղարկել մասնակցության հայտը և հոդվածը՝ չափորոշիչներին համապատասխան: Կարդալ ավելին․․․

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հետազոտողի կրթական ծրագրով (հայցորդություն) ուսումնառության համար կարող են դիմել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի (հնգամյա կրթություն) կրթական աստիճան ունեցող անձինք՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Կարդալ ավելին․․․

«Future English» ծրագիր

Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղը 2023թ. սեպտեմբերից սկսում է իրականացնել «Future English» ծրագիրը Հայաստանում ՝ հնարավորություն տալով բակալավրի կրթական ծրագրի 3-րդ, 4-րդ և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրի 1-ին, 2-րդ կուրսերում սովորող անգլերենի ապագա ուսուցիչներին մասնակցել այդ ծրագրին: Կարդալ ավելին․․․

«Նոր ժամանակներ՝ նոր հետազոտություններ» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

«Նոր գիտություն» գիտական համագործակցության միջազգային կենտրոնը  2023թ. օգոստոսի 30-ին կազմակերպում է  «Նոր ժամանակներ՝ նոր հետազոտություններ» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել ուսանողներ և դասախոսներ:

Գիտաժողովը կանցկացվի առկա կամ հեռավար ձևաչափերից մեկով: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ ռուսերեն, անգլերեն: Կարդալ ավելին․․․

«Գիտությունն ու կրթությունն այսօր» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

«Նոր գիտություն» գիտական համագործակցության միջազգային կենտրոնը  2023թ. օգոստոսի 28-ին կազմակերպում է  «Գիտությունն ու կրթությունն այսօր» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել ուսանողներ և դասախոսներ:

Գիտաժողովը կանցկացվի առկա կամ հեռավար ձևաչափերից մեկով: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ ռուսերեն, անգլերեն: Կարդալ ավելին․․․

Միջազգային մանկավարժական կոնգրես

Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանը 2023թ. նոյեմբերի 9-11-ը կազմակերպում է Միջազգային մանկավարժական կոնգրես, որին կարող են մասնակցել դասախոսներ, ուսանողներ, գրադարանների աշխատակիցներ, ուսուցիչներ:

Կոնգրեսը կանցկացվի առկա կամ հեռավար ձևաչափերից մեկով: Կարդալ ավելին․․․

«Ուսուցիչը և նրա աշակերտը ԱՊՀ տարածքում» միջազգային մրցույթ

Համալսարանների եվրասիական ասոցացիան և ռեկտորների ռուսական միությունը կազմակերպում է «Ուսուցիչը և նրա աշակերտը ԱՊՀ տարածքում» միջազգային մրցույթ, որին կարող են մասնակցել դասախոսներ, գիտական կազմակերպությունների, գրադարանների աշխատակիցներ:

Մրցույթի աշխատանքային լեզուն ռուսերենն է: Կարդալ ավելին․․․

«Միջազգային գիտական ընթերցումներ» խորագրով 2-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

«Նոր գիտություն» գիտական համագործակցության միջազգային կենտրոնը  2023թ. օգոստոսի 21-ին կազմակերպում է  «Միջազգային գիտական ընթերցումներ» խորագրով 2-րդ միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել ուսանողներ և դասախոսներ:

Գիտաժողովը կանցկացվի առկա կամ հեռավար ձևաչափերից մեկով: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ ռուսերեն, անգլերեն: Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

«Մեր ընտրությունը գիտությունն է» խորագրով 2-րդ միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ

«Նոր գիտություն» գիտական համագործակցության միջազգային կենտրոնը  2023թ. օգոստոսի 28-ին կազմակերպում է  «Մեր ընտրությունը գիտությունն է» խորագրով 2-րդ միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ, որին կարող են մասնակցել ուսանողներ և դասախոսներ:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2023թ. օգոստոսի 28-ը լրացնել մասնակցության հայտը հետևյալ հղումով և կազմհանձնաժողովին ուղարկել պահանջվող փաստաթղթերը: Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը 2023թ. հոկտեմբերի 12-ին և 13-ին կազմակերպում է «Թարգմանությունը 21-րդ դարում» խորագրով միջազգային գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել ուսանողներ, դասախոսներ:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2023թ. օգոստոսի 1-ը կազմհանձաժողովին ուղարկել մասնակցության հայտերը: Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Երևանի պետական համալսարանը 2023թ. հոկտեմբերի 26-27-ը կազմակերպում է «Ռուսաց լեզուն Հայաստանում. մարտահրավերներ և հեռանկարներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել դասախոսներ, ասպիրանտներ/հայցորդներ, գիտաշխատողներ:

Գիտաժողովը կանցկացվի առկա և հեռավար ձևաչափերով:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն: Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պ.Մ. Մաշերովի անվան Վիտեբսկի պետական համալսարանը 2023թ. հոկտեմբերի 20-ին կազմակերպում է «Մաշերովյան XVII ընթերցումներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել ուսանողներ, ասպիրանտներ և երիտասարդ գիտնականներ: Կարդալ ավելին․․․