Օտար լեզուների և գրականության ամբիոն

Ամբիոնի պատմությունը

Օտար լեզուների դասավանդումն ինստիտուտում երկու տասնամյակից ավելի իրականացվում էր ռուսաց լեզվի հետ միևնույն ամբիոնում: 1966թ.-ին անգլերենի, ֆրանսերենի և գերմաներենի դասավանդումը կենտրոնացվեց նորաստեղծ օտար լեզուների ամբիոնում, որի հիմնադիր վարիչը եղավ դոցենտ Հակոբ Մեղրիկյանը, 1983թ.-ից` դոցենտ Թամարա Պիմենովան, 1990թ.-ից Սահականուշ Գրիգորյանը, որը 1996թ.-ից, երբ ամբիոնը վերանվանվեց անգլերեն և գերմաներեն լեզուների ամբիոն դարձավ վերջինիս վարիչը: 2003-ից ամբիոնը ղեկավարում է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Անահիտ Հովհաննիսյանը: Այս ամբիոնի և ինստիտուտում անգլերեն լեզվի ուսուցչի մասնագիտության կայացման մեջ մեծ է նաև այնպիսի երախտավորների վաստակը, ինչպիսիք են Նուբար Սաաթչյանը, Նադեժդա Պոզմանտիրը, Սվետլանա Ստեփանյանը, Ինեսա Ակոպովնան, Թամարա Մանասարյանը և ուրիշներ: Ներկայումս ամբիոնի կազմում կան 1 գիտդոկտոր, պրոֆեսոր, վեց գիտթեկնածու, երեք դոցենտ, դասախոսների մեծ մասը երիտասարդ ասպիրանտներ և հայցորդներ են: Գիտական հետաքրքրությունները բազմազան են` սկսած լեզուների տիպաբանական քննությունից մինչև գործաբանական իրազեկության, միջմշակութային հաղորդակցման և ճանաչողական լեզվաբանական հարցերը: Անգլերենի հիմնախնդիրներին նվիրված միջազգային գիտաժողովներին իր գործուն մասնակցությամբ ամբիոնը վերջին տարիներին զգալիորեն ընդլայնել է իր համագործակցությունը եվրոպական (Անգլիա, Սերբիա, Սլովակիա, Ռումինիա, Իտալիա) և ամերիկյան մի քանի համալսարանների հետ: Անգլերենի երիտասարդ դասախոսներից շատերը և բազմաթիվ ուսանողներ հաջողությամբ ներգրավված են Եվրամիության տարբեր ուսումնական ծրագրերում: Այն ամուր կապերը, որ հաստատվել են Հայաստանում Բրիտանական խորհրդի, ԱՄՆ-ի դեսպանատան հետ, թույլ են տալիս ամբիոնին մշտապես թարմացնել իր ուսումնամեթոդական գրականության հարուստ ֆոնդն ու տեսադարանը:

ՇՊՀ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների ընթացքում, 2017 թվականին, «Ռուսաց լեզու» և «Արտասահմանյան գրականություն» ամբիոնների միավորման արդյունքում ձևավորվեց «Ռուսաց լեզու և գրականություն» ամբիոնը:

Ըստ Հոգաբարձուների խորհրդի՝ 23․06․2022թ․ N9.1 որոշման, լուծարվել են «Ռուսաց լեզվի և գրականության», «Անգլերեն լեզվի և գրականության», «Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության» ամբոինները, և նույն որոշմամբ հաստատվել է «Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնը»

Ամբիոնն ունի գիտական և դասավանդման գործունեության հարուստ պատմություն:

1940-1971թթ. գործել է որպես «Ռուսաց լեզվի, գրականության և օտար լեզուների» ընդհանուր ամբիոն, որը հաջորդաբար ղեկավարել են Մեխակ Հարությունյանը, Ելենա Գրիգորիադին, Արսեն Արուստամյանը, Անահիտ Ամիրյանը, Բելլա Եսաջանյանը, Բորիս Բարտենևը, Նիկոլայ Անաստասովը:

1970 թվականից, որպես ինքնուրույն միավորներ, ձևավորվեցին «Ռուսաց լեզու» և «Արտասահմանյան գրականություն» ամբիոնները, որոնք ղեկավարել են դոցենտներ Էմմա Հովհաննիսյանը, Յուրի Սաֆյանը, պրոֆեսոր Գայանե Ամբարդարյանը, դոցենտներ Մարիա Լևինցովան, Յուրի Սոխրյակովը, Տատյանա Շչեպակովան, Սեդա Ղասաբյանը, Թամարա Մելիքյանը, Էվելինա Մաթևոսյանը:

2017 թվականից «Ռուսաց լեզու և գրականություն» ամբիոնի վարիչն էր դոցենտ Էվելինա Մաթևոսյանը:

Ամբիոնի գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում են լեզվաբանության, գրականագիտության, ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման մեթոդիկաների, դասագրքերի ստեղծման արդի խնդիրները:

Ամբիոնի գրեթե բոլոր անդամներն ունեն գիտական կոչումներ և աստիճաններ, բազմաթիվ մենագրությունների, հոդվածների և դասագրքերի, ինչպես նաև մեթոդական ձեռնարկների հեղինակներ են: Ամբիոնի անդամներն ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին՝ դիտարկելով գիտության տարբեր ոլորտների և կրթական համակարգի խնդիրները:

Ամբիոնը համագործակցում է բազմաթիվ բուհերի ամբիոնների, գիտական կենտրոնների և դպրոցների հետ: Ներկայումս ամբիոնն իրականացնում է բակալավրի երկու և մագիստրատուրայի մասնագիտական կրթական ծրագրեր՝ առկա և հեռակա ուսուցմամբ:

«Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության» ամբիոնը «Հումանիտար գիտությունների և արվեստի» ֆակուլտետի համեմատաբար երիտասարդ ամբիոններից էր, այն իբրև ինքնուրույն ամբիոն գործել է 1992թ-ից: Ամբիոնի հիմնադիրն է հանրապետության վաստակավոր ուսուցիչ, դոցենտ Հակոբ Մեղրիկյանը, որի ղեկավարությամբ ամբիոնն աշխատել է մինչև 1996թ.:

1996թ-2003 թթ. ամբիոնը ղեկավարել է բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ժանետ Սարգսյանը:

2003-2011թթ. ամբիոնը ղեկավարել է բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Սուսաննա Հարությունյանը:

2011-2015թթ ամբիոնի վարիչի պաշտոնը զբաղեցրել է բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վարդուհի Ստեփանյանը:

2015 թվականից ամբիոնը ղեկավարում էր բանասիրական գիտությունների թեկնածու Շուշանիկ Տեր-Ադամյանը:

2013թ-ին «ֆրանսերեն լեզվի և գրականության» ամբիոնը, համալրվելով «Գերմաներեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությանբ, վերանվանվել է «ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկաների» ամբիոն:

2017թ. –ին ամբիոնը համալրվել է «Սերվիս»/բակալավր/ և «Կայուն զբոսաշրջություն» /մագիստրատուրա/ մասնագիտություններով և վերանվանվել է «Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության» ամբիոն: Ներկայումս ամբիոնը թողարկում է բակալավրի 4 և մագիստրատուրայի 1 մասնագիտական կրթական ծրագրեր առկա և հեռակա ուսուցմամբ.
• Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ֆրանսերեն-հայերեն՝ առկա ուսուցման բակալավր,
• Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն՝ առկա և հեռակա ուսուցման բակալավր,
• Գերմաներեն լեզու և գրականություն՝ առկա ուսուցման բակալավր,
• Սերվիս՝ առկա և հեռակա ուսուցման բակալավր,
• Կայուն զբոսաշրջություն՝ մագիստրատուրա:

Ամբիոնի կողմից մշտապես վերանայվում և արդիականացվում են Մասնագիտական Կրթական Ծրագրերը՝ համապատասխանեցնելով աշխատաշուկայի արդի պահանջներին:

Ամբիոնը սերտ համագործակցության մեջ է ֆրանսիական դեսպանատան հետ «Ալիանս Ֆրանսեզ» ֆրանսիական կազմակերպության հետ, որի հարուստ գրադարանի մշտական ցանկալի այցելուներն են ամբիոնի դասախոսներն ու ուսանողները:

2000 թվականից ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է GREF/թոշակառուներ առանց սահմանի / կազմակերպության հետ: Տարին 2 անգամ 6 շաբաթ տևողությամբ ֆրանսիացի մասնագետն աշխատում է ամբիոնում` անցկացնելով սեմինարներ և վերապատրաստումներ ֆրանսերեն լեզվից, ինչպես նաև ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկայից` նպատակաուղղված Շիրակի մարզում ֆրանսախոսության տարածմանը:

Ամբիոնը համագործակցում է նաև Գերմանական Ակադեմիական փոխանակման ծրագրի /DAAD/ և Գյոթե ինստիտուտի հետ: Ամբիոնի դասախոսները ակտիվ մասնակցություն են ունենում Գերմանական Ակադեմիական փոխանակման ծրագրի /DAAD/ և Գյոթե ինստիտուտի կողմից իրականացվող ամենամյա վերապատրաստումներին և սեմինարներին:

Ամբիոնը Հայաստանում անցկացվող «Ոսկե բառ» , «Մարդու իրավունքները 21 –րդ դարում» ամենամյա մրցույթների ամենագործուն մասնակիցներից է, բազմաթիվ ուսանողներ են ներգրավված նաև KASA և SPFA կազմակերպությունների տեղական գրասենյակների աշխատանքներում:

Ամբիոնը համալրված է Ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզուների դասավանդման, ինչպես նաև սերվիսի և զբոսաշրջության ոլորտի փորձառու մասնագետներով: Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետաքրքրությունների շրջանակը շատ լայն է՝ լեզուների տիպաբանական ուսումնասիրություն, բառագիտություն, օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, միջմշակութային հաղորդակցում և ճանաչողական լեզվաբանություն, տուրիզմի հիմունքներ, միջմշակութային հաղորդակցությունը զբոսաշրջության ոլորտում:

Ամբիոնը գործուն մասնակցություն ունի ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզուների պահպանման և տարածման հարցում՝ հանդիսանալով մարզում ֆրանսերենի, գերմաներենի դասավանդման գիտամեթոդական կենտրոն: Ամբիոնի դասախոսները ամենամյա վերապատրաստման դասընթացներ են անցնում արտասահմանյան բուհերում, արդյունավետ մասնակցություն ցուցաբերում եվրոպական «Էրասմուս +», DAAD դրամաշնորհային կրթական ծրագրերին: Ամբիոնը մշտապես համագործակցում է ֆրանսիացի, շվեյցարիացի, բելգիացի և գերմանացի կամավորների հետ:

Ամբիոնը ստեղծել է իր հարուստ գրադարանը, որը գերազանցապես համալրված է Ֆրանսիայում, Գերմանիայում հրատարակված ուսումնական և մեթոդական ժամանակակից գրականությամբ և ունի նյութատեխնիկական լավ հնարավորություններ, որոնք մեծապես նպաստում են ֆրանսերենի, գերմաներենի, սերվիսի և զբոսաշրջության ոլորտի բարձրակարգ մասնագիտական կադրերի պատրաստմանը:

 

ՇՊՀ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների շրջանակներում 2022 թվականի օգոստոսին

«Հումանիտար գիտությունների և արվեստի» ֆակուլտետը վերանվանվեց «Հումանիտար գիտությունների» ֆակուլտետ, իսկ «Ռուսաց լեզու և գրականություն» և «Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության» ամբիոնները միացան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» ամբիոնին, որն էլ վերանվանվեց «Օտար լեզուների  և գրականության» ամբիոն:

 

 

Ամբիոնի վարիչի ԺՊ

Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի
բան. գ. դ., պրոֆեսոր

Դասախոսներ

Գարեգինյան Աիդա Ռազմիկի
բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Իսահակյան Հեղինե Ցոլակի
բան.գ.թ., դոցենտ

Հարությունյան Մարիամ Ազատի
ման. գ.թ., դոցենտ

Հովհաննիսյան Անժելա Գուրգենի
բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

Լարիսա Արամայիսի Մադենյան
մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

Մատիկյան Հասմիկ Համլետի
բան․ գիտ․ թեկն․

Մկրտչյան Օֆիկ Լեռնիկի
մանկ. գիտ. թեկն., դոցենտ

Սաֆյան Վանուհի Յուրիի
մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Նալբանդյան Նելլի Աշոտի
բան․ գիտ․ թեկն․, ասիստենտ

Տոնոյան Լուսինե Հայկի
մանկ.գ.թ., ասիստենտ

Աբգարյան Օվսաննա Սուրենի
դասախոս

Դավթյան Նառա Ստեփանի
դասախոս

Մելիքյան Գայանե  Վաղինակի
դասախոս

Գրիգորյան Մարինե Գրիշայի
դասախոս

Ադամյան Արմինե Ռուդոլֆի
դասախոս

Իգիթյան Անժելա Սաշայի
դասախոս

Սուվարյան Արմինե Սամվելի
դասախոս

Տեր-Մկրտչյան Նաիրա Մկրտչի
դասախոս

Սվետլանա Ռոստոմյան

Գործավար


Շուշանիկ Վոլոդյայի Տեր-Ադամյան

բան.գիտ. թեկն.

Հարությունյան Գայանե Սաշիկի
Դասախոս

Մանուկյան Մերի Ֆելիքսի
Դասախոս

Բախչինյան Աստղիկ
Դասախոս

 Գալստյան Գայանե Խաչիկի
Դասախոս