ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

Հեռախոս:

Ռեկտոր — (+374 312) 2-66-00
Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոն. — (+374 312) 2-77-70
Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոն — (+374 312) 6-64-80
Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոն — (+374 312) 6-94-94

Էլ.հասցե: info@shsu.am

Հասցե: Պ.Սևակ 4, Գյումրի 3126, Հայաստան