ԿԱՊ

Հեռախոս:

Ռեկտոր(+374 312) 2-66-00
Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոն (+374 312) 2-77-70
Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոն(+374 312) 6-64-80
Արտաքին համագործակցության կենտրոն(+374 312) 6-94-94

Էլ.հասցե:

info@shsu.am

Հասցե:

Պ. Սևակ 4, Գյումրի 3126, Հայաստան