ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ըստ «Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 27․05․2023 թ. թիվ 17 նիստի N17 որոշման՝ ստեղծվել է Մարդկային ռեսուրսների կառավարման, փաստաթղթաշրջանառության և իրավական ապահովման բաժինը։