ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի  կենտրոն
Հասցե. Պ. Սևակի 4, Գյումրի 3126, Հայաստան
Էլեկտրոնային հասցե. shsuinternational@shsu.am, international@shsu.am
Հեռախոսահամար. +374 312 69494