Ներքին իրավական ակտեր

2023-08-31 / ՇՊՀ Արտաքին համագործակցության կենտրոնի 2023-2027թթ․հնգամյա/ամենամյա աշխատանքային ծրագրեր


2023-08-31 / ՇՊՀ-ի Արտաքին համագործակցության կենտրոնի կանոնադրություն

ՀՀ բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ռազմավարություն

ԱՀՈՒ հայեցակարգ

2024-18-01 / ՇՊՀ-ի միջազգայնացման հայեցակարգ

2024-09-01 / ՇՊՀ-ի մարքետինգային ռազմավարության հայեցակարգ

2024-09-01 / ՇՊՀ-ի հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգ

2021-10-26 / ՇՊՀ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի կազմակերպման ընթացակարգ(լրամշակված)

ՇՊՀ-ի Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի կանոնակարգ

Ակադեմիական շարժունության ծրագրերի կազմակերպման ընթացակարգ

Մարքեթինգային ռազմավարության հայեցակարգ

ՇՊՀ գիտության և հետազոտության միջազգայնացման քաղաքականություն 

 Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգ

REGULATION OF THE CENTER FOR EXTERNAL COOPERATION AND PUBLIC RELATIONS OF SUSh