Պասիվ

Սկիզբը՝ 15․12․2022թ․

Փաստաթուղթ  № 7

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգը խմբագրվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի համար ընդունելի պարբերականների՝ 2023թ.-ից ուժի մեջ մտնող չափանիշներին համապատասխան https://www.bok.am/node/541

ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)

Ավարտը՝  19․12․2022թ․ ժ․ 15։00