Պասիվ

Սկիզբը՝ 27․06․2023

Ավարտը՝ 29.06.2023  ժ․ 12։00

Սկիզբը՝ 20․04․2023թ․

Փաստաթուղթ  № 8

Հարգելի´ շահակիցներ, ձեր քննարկմանն ենք ներկայացնում ՇՊՀ-ի կառուցվածքի աշխատանքային տարբերակը՝ ակնկալելով  ձեր դիտարկումներն ու առաջարկությունները։

|ՇՊՀ-ի կառուցվածքի աշխատանքային տարբերակ

Ավարտը՝  25․04․2023թ․ ժ․ 15։00

Սկիզբը՝ 15․12․2022թ․

Փաստաթուղթ  № 7

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգը խմբագրվել է ՀՀ ԲՈԿ-ի համար ընդունելի պարբերականների՝ 2023թ.-ից ուժի մեջ մտնող չափանիշներին համապատասխան https://www.bok.am/node/541

ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)

Ավարտը՝  19․12․2022թ․ ժ․ 15։00