Աշխարհագրության և սերվիսի ամբիոն

Ամբիոնի պատմություն

Աշխարհագրության ամբիոնը ստեղծվել է 1997թ․հետագայում այն վերանվանվել է  աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն։ Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է Լ․Մ․Մարտիրոսյանը։ Ամբիոնում աշխատել են գիտության և կրթության մեծ երախտավորներ երկրաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս․ Վ․ Բադալյանը, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու դոցենտներ Մ․Ս․Դավոյանը, Յու․Հ․ Մուրադյանը, Ա․Գ․Աջամօղլյանը։ Ամբիոնում երկարատև գիտական և մանկավարժական  գործունեություն է ծավալել նաև երկրաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա․Խ․Բաղրամյանը։

         Աշխարհագրության ամբիոնում իրականացվել են բազմաթիվ գիտական հետազոտություններ։ Դասախոսները ներգրավված են մի շարք դրամաշնորհային ծրագրերում, որի արդյունքում հրատարակվել են բազմաթիվ հոդվածներ և գիտական մենագրութուններ։

2022թ․ ամբիոնը, ըստ Հոգաբարձուների խորհրդի՝ 23․06․2022թ․ N9.1 որոշման, հաստատվել է որպես Աշխարհագրության և սերվիսի ամբիոն։ Այն Շիրակի պետական համալսարանի կառուցվածքային միավորներից է, որն իրականացնում է ուսումնական, մեթոդական և գիտահետազոտական գործունեություն։ Ամբիոնի բացումը դարձել էր հասարակական օբյեկտիվ պահանջ՝ պայմանավորված սերվիսի մասնագիտության նկատմամբ հետաքրքրության ավելացմամբ։

Աշխարհագրության և սերվիսի ամբիոնի վարիչը Գ․Ռ․Ավետիսյանն է։ Ամբիոնը  համալրված է գիտամանկավարժական բարձր որակավորում ունեցող դասախոսներով՝ գիտությունների մեկ դոկտոր, գիտությունների 10 թեկնածուներ, որոնցից   8-ը ունեն դոցենտի գիտական կոչումներ։

Ամբիոնը թողարկում է հետևյալ մասնագիտությունները․

 

Բակալավրի կրթական աստիճան՝

  • Աշխարհագրություն
  • Սերվիս
  • Զբոսաշրջություն
  • Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Մագիստրոսի կրթական աստիճան՝

  • Աշխարհագրություն
  • Կայուն զբոսաշրջություն

Հետազոտողի կրթական աստիճան՝ աշխարհագրություն /ասպիրանտուրա, հայցորդություն/

 

Ուսման ընթացքում ուսանողները անցնում են ուսումնական և արտադրական  պրակտիկաներ: Ուսումնական պրակտիկաները կազմակերպվում են երթուղիների ձևով ՀՀ տարածքի տարբեր ուղղություններով: Պրակտիկայի ժամանակ ուսանողները ամրապնդում են լսարանում ստացած գիտելիքները: Դաշտային ֆիզիկաաշխարհագրական համալիրային ուսումնասիրության ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվում լանդշաֆտների ուսումնասիրմանը, նրանց դինամիզմին, բացահայտվում են տարածքում տիպիկ լանդշաֆտների տարածման օրինաչափությունները:

Մի շարք ուշագրավ երթուղիների ընթացքում ուսանողները դիտում և բազմակողմանի տեղեկատվություն են ստանում երթուղու վրա հանդիպող աշխարհագրական բոլոր օբյեկտների մասին:

Սերվիսի բաժնի ուսանողները առաջին կուրսից սկսած ունենում են պրակտիկաներ դեպի ՀՀ զբոսաշրջային տարբեր դեստինացիաներ (մարզային և մայրաքաղաքային պատմամշակութային օբյեկտներ` եկեղեցիներ, վանքեր, թանգարաններ, բնական հուշարձաններ, զբոսաշրջային ինդուստրիան սպասարկող կազմակերպություններ՝ հյուրանոցներ, զբոսաշրջային ընկերություններ, սննդի օբյեկտներ, պետական մասնագիտական հարցերով զբաղվող գերատեսչություններ, միջազգային կազմակերպություններ և այն), որոնք ըստ բնույթի լինում են ուսումնական (ճանաչողական) և մասնագիտական:

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ բաժնի ուսանողները չափագրում, հանույթային աշխատանքեր և հատակագծերի կազմում իրականացնում են Գյումրի քաղաքում՝ ՇՊՀ տարածքում: Արտադրական պրակտիկան ուսանողները անցնում են ՀՀ կադաստրի կոմիտեի տարբեր ստորաբաժանումներում ըստ իրենց ցանկության:

Ամբիոնի վարիչի ԺՊ

Վալեսյան Անահիտ Պարգևի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Դասախոսներ

Թամրազյան Արտուշ Արամի
Երկ․ գիտ․ դոկտոր

Ավետիսյան Գայանե Ռուլեսի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ամազարյան Աիդա Նարիմանի
աշխ. գիտ. թեկն., դոցենտ

Ներսիսյան Արմեն Հովհաննեսի
աշխ. գիտ. թեկն., դոցենտ

Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի
աշխ. գիտ. թեկն., դոցենտ

Ճարտարյան Էդուարդ Արամայիսի
աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սարգսյան Ռուդոլֆ Սուրենի
երկրաբ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի
դասախոս

Բոյաջյան Արտաշես Գևորգի
պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Անահիտ Արայիկի
Դասախոս

Գրիգորյան Աշոտ Ազատի
դասախոս
Քոթանջյան Մարինե Ռաֆիկի
Գործավար-դասախոս
Ինքնակենսագրություն