Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն

Ամբիոնի պատմություն

 

Կենսաբանության  և քիմիայի ամբիոնը հիմնադրվել է 1992թ-ին: Ամբիոնի հիմնադիր վարիչն է կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Ալեքսանյանը:

Ներկայումս ամբիոնում աշխատում են գիտության մեկ դոկտոր պրոֆեսոր, 13 թեկնածուներ, դոցենտներ, ասիստենտներ, մեկ լաբորանտ և մեկ գործավար: Ամբիոնի կազմում գործում են մասնագիտացված լաբորատորիաներ, որոք հագեցված են ժամանակակից սարքավորուներով:

2021-2022 ուտարում AbioNet ծրագրի շրջանակում ամբիոնում ստեղծվել է  կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա` հագեցված ժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներով, որոնք հնարավոր են դարձնում հետազոտական աշխատանքների կատարումը:

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների կարևոր ուղղություններից մեկը սրտի և ուղեղի նյութափոխանակության կարգավորումը հիպոթալամուս –նեյրոհիպոֆիզ համակարգից անջատված կարդիոակտիվ նեյրոհորմոնների կողմից: Մյուս ուղղությունը վերաբերվում է  ՆԱԴPH-օքսիդազներին, որպես սուպերօքսիդ ռադիկալի գոյացման կարևոր համակարգեր:

Ներկայումս ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ Հ.Խ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի և Երևանի պետական համալսարանի, Գյուրիի սելեկցիոն կայան ՓԲԸ», Գյումրիի մի շարք բուժական հաստատությունների հետ` համատեղ ուսանողական ավարտական և մագիստրոսական հետազոտական աշխատանքներ կատարելու համար: Նշված կառույցների հետ գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացնում նաև ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, և համատեղ հետազոտությունների արդյունքները հրատարակվում են հեղինակավոր  ամսագրերում:

Ամբիոնում դասավանդման մեթոդիկայի ուղղությամբ  հրատարակվել են բազմաթիվ գիտամեթոդական հոդվածներ::

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ֆակուլտետի և բուհի ուսանողների և դասախոսների համար պարբերաբար կազմակերպում է գիտական սեմինարներ` նորարարական և գիտահանրամատչելի  թեմաներով:

Ամբիոնն իրականացնում է հինգ մասնագիտական կրթական ծրագրեր:

Ամբիոնի վարիչի ԺՊ

Ալեքսանյան Սամվել Սերգեյի
կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Դասախոսներ

Ադամյան Նելլի Վոլոդյայի
Կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ալեքսանյան Աննա Սամվելի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ավագյան Կարինե Խանաևի
քիմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Անահիտ Ֆաբրիցուսկու
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Անգին Ֆելիքսի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Խաչատրյան Անուշ Ստյոպայի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մելքոնյան Լուսինե Հրայրի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Ստեփանյան Արթուր
բժշկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Օքսուզյան Գայանե Ռաֆիկի
կենս. գիտ. թեկ., դոցենտ

Գրիգորյան Կարինե Աշիկի
կենս. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Խաչատրյան Արմենուհի Արմենի
քիմ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

Փանոսյան Թերմինե Ռոբերտի
կենս. գիտ. թեկ., լաբորանտ

Գդլյան Գոհար Պերճի
դասախոս

Խուրշուդյան Ռուզաննա Ղազարի
դասախոս

Պետրոսյան Լիլիթ Հրահատի
դասախոս

 

Բարսեղյան Անուշ Արամայիսի
գործավար