ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ըստ «Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 27․05․2023 թ. թիվ 17 նիստի N17 որոշման՝ Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժինը լուծարվել է, և ստեղծվել է Ֆինանսատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և հաշվառման բաժինը։