ОТДЕЛ УЧЁТА И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

Ըստ «Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 27․05․2023 թվականի թիվ 17․1 որոշման՝ Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժինը վերակազմավորվել է որպես Ֆինանսատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և հաշվառման բաժին։