ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТРУКТУР

Ըստ «Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 27․05․2023 թվականի թիվ 17․1 որոշման՝ Տնտեսական գործունեության, գնումների համակարգման բաժինը վերակազմավորվել է որպես Տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման բաժին։