ЦЕНТР ВНЕШНЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի  կենտրոն
Հասցե. Պ. Սևակի 4, Գյումրի 3126, Հայաստան
Էլեկտրոնային հասցե. shsu.internationl@gmail.com
Հեռախոսահամար. +374 312 69494
Skype. ShSU International
www.facebook.com