ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ըստ «Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 27․05․2023 թ. թիվ 17 նիստի N17 որոշման՝ Տնտեսական գործունեության, գնումների համակարգման բաժինը լուծարվել է, և ստեղծվել է Տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման բաժինը։