ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ըստ «Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի՝ 27․05․2023 թվականի թիվ 17․2 որոշման՝ Տնտեսական գործունեության, գնումների համակարգման բաժինը վերակազմավորվել է որպես Տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների սպասարկման բաժին։