ԴԻՄՈՐԴ

Շիրակի պետական համալսարանի ապագա ուսանողների համար.

 

Դուք հնարավորություն ունեք մասնակցելու որակյալ մասնագիտական դասընթացների և լրացուցիչ ստեղծագործական-նորարարական, տեսական և գործնական ինտերակտիվ դասընթացների, որոնց միջոցով, անկախ ձեր ընտրած մասնագիտությունից, կարող եք.

 

  • ձեռք բերել համակարգային մտածողություն;
  • աշխատել թիմում;
  • վարել գործնական/գործարար բանակցություններ;
  • աշխատել ՏՏ համակարգերի հետ;
  • ինքնուրույն իրականացնել նախագծեր և կառավարել ընթացակարգերը.
  • աշխատել անորոշության և ռիսկի պայմաններում.
  • պարզապես տեսեք այն, ինչ դուրս է հայտնի ոլորտից։

 

Եղե՛ք մրցունակ աշխատաշուկայում։