ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2021/2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈւԼ

Ուշադրություն. դիմում-հայտը լրացնելու ժամանակ հարկավոր է ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները կրկնօրինակների հետ միասին

Ընդունելության դիմում-հայտը լրացվում է տեղում՝ ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատասենյակում

Դիմում-հայտին կցվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է ստորև.

 • անձնագրի պատճենը,
 • դիպլոմի և հավելվածի (միջուկի) բնօրինակները՝ պատճենների հետ միասին,
 • ինքնակենսագրություն (համակարգչային շարվածքով, sylfaen կամ ghea grapalat տառատեսակով, ստորագրված),
 • 2 լուսանկար (3×4 չափի),
 • տպագրված կամ տպագրման ներկայացված գիտական աշխատանք/ներ/ի ցուցակը (առկայության դեպքում):

Առաջին փուլի մրցույթին մասնակցելու համար դիմել 2021թ. հունիսի 5-ից 20-ը, ժամը 1000-ից 1600-ն՝ շաբաթվա բոլոր օրերին:

Մրցույթը տեղի կունենա մինչև հունիսի 30-ը:

Մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները: Մագիստրոսի աստիճան ունեցող քաղաքացիները 2-րդ մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով:

Օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք մագիստրատուրա կարող են ընդունվել միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի հիման վրա, լրացուցիչ տեղերի հաշվին, ինչպես նաև վճարովի հիմունքներով սեփական նախաձեռնությամբ:

Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով, ընդունող (մրցութային) հանձնաժողովի կայացրած որոշմամբ:

Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ չափանիշների առաջնահերթությամբ.

 1. նախորդ ուսումնառության մասնագիտության համապատասխանության դեպքում՝ ցուցաբերած ընդհանուր առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,
 2. մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,
 3. ավարտական աշխատանքի կամ առարկայական ամփոփիչ քննական գնահատականներով,
 4. տպագրված կամ տպագրման ընդունված գիտական աշխատությունների, թեզիսների և զեկուցումների առկայությամբ,
 5. ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով:

Ծանոթություն*

Մրցույթի արդյունքում անվճար համակարգից դուրս մնացած դիմորդները կարող են երկրորդ փուլի ընդունելության ժամանակ դիմում-հայտ լրացնել և մրցութային կարգով զբաղեցնել վճարովի հիմունքներով հատկացված տեղերը:


«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2021/2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ` ԲՈՒՀԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ (ՎՃԱՐՈՎԻ)

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈւԼ

Ուշադրություն. դիմում-հայտը լրացնելու ժամանակ հարկավոր է ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները կրկնօրինակների հետ միասին

Ընդունելության դիմում-հայտը լրացվում է տեղում՝ ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատասենյակում

Դիմում-հայտին կցվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է ստորև.

 • անձնագրի պատճենը,
 • դիպլոմի և հավելվածի (միջուկի) բնօրինակները՝ պատճենների հետ միասին,
 • ինքնակենսագրություն (համակարգչային շարվածքով, sylfaen կամ ghea grapalat տառատեսակով, ստորագրված),
 • 2 լուսանկար (3×4 չափի),
 • տպագրված կամ տպագրման ներկայացված գիտական աշխատանք/ներ/ի ցուցակը (առկայության դեպքում):

Երկրորդ փուլի մրցույթին մասնակցելու համար դիմել 2021թ. հուլիսի 12-ից 23-ը և օգոստոսի 2-ից 23-ը ներառյալ` ժամը 10:00-ից 16:00-ն, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

         Մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 24-ից 30-ը:

Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ չափանիշների առաջնահերթությամբ.

 1. նախորդ ուսումնառության մասնագիտության համապատասխանության դեպքում՝ ցուցաբերած ընդհանուր առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,
 2. մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,
 3. ավարտական աշխատանքի կամ առարկայական ամփոփիչ քննական գնահատականներով,
 4. տպագրված կամ տպագրման ընդունված գիտական աշխատությունների, թեզիսների և զեկուցումների առկայությամբ,
 5. ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով:
ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողով
+37431269494
+37493743051
http://shsu.am/masters-degree/
admisscom@shsu.am
https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/


ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2020/2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


!!!! ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՊՀ մագիստրատուրայի հարգելի՛ դիմորդներ.
Քանի որ, ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանի՝ «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020/2021 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության մրցույթի ամփոփումից հետո թափուր տեղերի վերաբաշխման և պահուստային տեղերի բաշխման մասին» հրամանի (հիմք՝ ՀՀ Կառավարության 2020 թվականի մայիսի 21-ի N 777-Ն որոշման երկրորդ կետը), պահուստային տեղերի վերաբաշխման արդյունքում ՇՊՀ-ին հատկացվել է 2 անվճար տեղ՝ նախատեսված բանակից զորացրված և առավել բարձր միջին որակական գնահատական ունեցող դիմորդների համար, ուստի ՇՊՀ մագիստրատուրայի՝ վերջին 3 տարվա ընթացքում պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդներին խնդրում ենք մինչև ս.թ. օգոստոսի 27-ը ժամը 11:00-ն ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողով ներկայացնել զինվորական գրքույկի բնօրինակը՝ բոլոր էջերի կրկնօրինակների հետ միասին:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

Հարգելի՛ դիմորդներ, երկրորդ փուլի (վճարովի) դիմում-հայտը լրացվում է ԱՌՑԱՆՑ, հուլիսի 20-ից 31-ը և օգոստոսի 15-ից 26-ը ներառյալ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ դիմորդներ, ՇՊՀ 2020/2021 ուստարվա մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցմամբ  ընդունելության երկրորդ փուլի դիմում-հայտը լրացնելուց առաջ խնդրում ենք ծանոթանալ լրացման և պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթի ներկայացման հետ կապված հետևյալ պահանջներին.
Ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար պարտադիր է

Քայլ 1 — Անհրաժեշտ փաստաթղթերը ուղարկել admisscom@shsu.am էլեկտրոնային փոստին:

 • Պահանջվող փաստաթղթերի լրիվ փաթեթը հարկավոր է ուղարկել Ձեր (դիմորդի) անձնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից՝ որպես վերնագիր մուտքագրելով դիմորդի անունը, ազգանունը և առաջին հայտով ընտրած մասնագիտությունը (Օր. Պետրոսյան Մինաս, Սոցիալական  աշխատանք):
 • Փաստաթղթերի փաթեթը անհրաժեշտ է ուղարկել դիմում-հայտը լրացնելուց առաջ:
 • Փաստաթղթերի փաթեթը հարկավոր է ուղարկել մեկ նամակով՝ ֆաստաթղթերի ֆայլը տարբերակը/ները կցված (ֆայլի ընդլայնումը՝ DOCX, PDF, JPG, և այլ):
 • Մրցութային հանձնաժողովի կողմից կքննարկվեն այն դիմում-հայտերը, որոնք ունեն կից ներկայացված անհրաժեշտ փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակներ:

Մինչև փաստաթղթերի լրիվ փաթեթի ուղարկումը դիմորդի կողմից լրացված դիմում-հայտերը ՉԵՆ ՔՆՆԱՐԿՎՈՒՄ

 

Քայլ 2լրացնել դիմում հայտը հետևյալ հղմամբ՝ https://forms.gle/SQ93wYtvYteSy1pk6

Դիմում-հայտը հարկավոր է լրացնել միայն հայատառ. պարտադիր լրացնե՛լ բոլոր պահանջվող դաշտերը:
Մասնագիտությունների և պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը տե՛ս հետևյալ հղմամբ՝

Մասնագիտությունների և պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

ՄԻԱՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹ ԿԱՄ ՄԻԱՅՆ ԼՐԱՑՎԱԾ ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԸ ՉԵ՛Ն ԿԱՐՈՂ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻՆ:
 • Բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները՝ կրկնօրինակների հետ միասին, դիմորդը ներկայացնում է բուհ ընդունվելուց հետո՝ համալսարանի կողմից հայտարարված ժամկետներում:
Հարցերի համար զանգահարեք +37431269494 

կամ +37493743051 

հեռախոսահամարներով

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ

Հարգելի՛ դիմորդ, առաջին փուլի (անվճար) դիմում- հայտը լրացվում է  ԱՌՑԱՆՑ, ս.թ. հունիսի 15-ից 30-ը ներառյալ:

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

Դիմում-հայտը կարող եք լրացնել, անցնելով հետևյալ հղումով. https://forms.gle/SQ93wYtvYteSy1pk6
Պահանջվող փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները հարկավոր է ուղարկել admisscom@shsu.am էլփոստին

 

ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2019/2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ


2018-2019 ուսումնական տարի (I ՓՈՒԼ)

2018-2019 ուսումնական տարի (II ՓՈՒԼ)

2017-2018 ուսումնական տարի