ՌԵԿՏՈՐԱՏ

Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ձևավորվում է ՇՊՀ-ի ռեկտորի հրամանով։ ՇՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի և ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ռեկտորատը քննարկում է ՇՊՀ-ի գործունեության ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Ռեկտորատի անվանական կազմը հաստատում է ՇՊՀ-ի ռեկտորը: