ԿԱԶՄ

 

 1. Սերոբյան Երվանդ — ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտոր, նախագահ
 2. Ավետիսյան Նազելի — Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ԺՊ,
 3. Նիկողոսյան Գագիկ — Պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ,
 4. Պետրոսյան Կարինե — Գիտական քարտուղար, քարտուղար,
 5. Խաչատրյան Վալերի — Արհեստակցական միության նախագահ,
 6. Մարտիրոսյան Լևոն — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան,
 7. Հովհաննիսյան Օֆելյա — Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան,
 8. Մկրտչյան Արթուր — Ռազմական ամբիոնի պետ,
 9. Մարգարյան Լիլիթ — Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնի տնօրեն,
 10. Ավետիսյան Գայանե — Որակի ապահովման բաժնի պետ․
 11. Մելքոնյան Հովիկ — Արտաքին համագործակցության կենտրոնի տնօրեն,
 12. Հովհաննիսյան Արտաշես — Մարդկային ռեսուրսների կառավարման, փաստաթղթաշրջանառության և իրավական ապահովման բաժնի պետ,
 13. Ռաֆֆի Քալաջյան — ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման և հաշվառման բաժնի պետ: