ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Գիտաժողովի նիստերին միացման հղումները

Նիստ Հղում
Լիագումար նիստ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ

Նույնականացման համար: 948 2152 6423

Ծածկագիր: 999691

Բաժանմունք 1 ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նույնականացման համար: 938 2567 8483

Ծածկագիր: 791763

Բաժանմունք 3 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ, ԲԺՇԿԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ, ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈւԹՅՈւՆ

Նույնականացման համար: 951 6027 6086

Ծածկագիր: 911511

Բաժանմունք 5 ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նույնականացման համար: 922 2963 0369

Ծածկագիր: 902721

Բաժանմունք 6 ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Նույնականացման համար: 914 4841 1840

Ծածկագիր: 939975

Բաժանմունք 7 ԻՐԱՎԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

Նույնականացման համար: 913 6973 7046

Ծածկագիր: 598589

Բաժանմունք 9 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈւԹՅՈւՆ, ՀՈԳԵԲԱՆՈւԹՅՈւՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Նույնականացման համար: 828 7277 8400

Ծածկագիր: 606682

Բաժանմունք 10 ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ

Նույնականացման համար: 821 6315 6269

Ծածկագիր: 625190

Բաժանմունք 11 ՍՊՈՐՏ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏ

Նույնականացման համար: 815 3994 5892

Ծածկագիր: XbqD8P