Տարեկան հաշվետվություններ

2020-2021 ուստարի

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հաշվետվություն

2019-2020 ուստարի

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հաշվետվություն

2017-2018 և 2018-2019 ուստարիներ

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հաշվետվություն

2016-2017 ուստարի

 1. Գիտական գործունեության հաշվետվություն 2017թ․
 2. Գիտության և հետազոտության բաժնի հաշվետվություն 2017թ․

2015-2016 ուստարի

 1. Գիտության և հետազոտության բաժնի հաշվետվություն 2016թ․
 2. Մանկավարժության ֆակուլտետի որակի ապահովման հաշվետվություն 2016թ.
 3. Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի որակի ապահովման հաշվետվություն 2016 թ.
 4. Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի որակի ապահովման հաշվետվություն 2016թ.
 5. Ֆիզմաթեմատիկական և տնտեսագիտության ֆակուլտետի որակի ապահովման հաշվետվություն 2016թ.

2014-2015 ուստարի

 1. Որակի ապահովման կենտրոնի հաշվետվություն 2015թ
 2. Բնագիտաաշխարհագրական ֆակուլտետի որակի ապահովման հաշվետվություն 2015 թ.
 3. Զին. դաստ. և ՆԶՊ ֆակուլտետի որակի ապահովման հաշվետվություն 2015 թ.
 4. Մանկավարժության ֆակուլտետի որակի ապահովման հաշվետվություն 2015 թ.
 5. Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի որակի ապահովման հաշվետվություն 2015 թ.
 6. Օտար լեզուների ֆակուլտետի որակի ապահովման հաշվետվություն 2015 թ.