ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Դասատախտակ

2023-24 ուստարվա գարնանային շրջանի դասատախտակ (ապրիլի 1-մայիսի 3)

2023-24 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ (նոյեմբերի 15-դեկտեմբերի 19)

Ի փոփոխումն 2022-23 ուստարվա գարնանային շրջանի դասատախտակի (մարտի 27-ապրիլի 21)

2022-23 ուստարվա գարնանային շրջանի դասատախտակ (մարտի 20-ապրիլի 21)

2022-23 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ (դեկտեմբերի 5-դեկտեմբերի 16)

2022-23 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ (նոյեմբերի 21 — դեկտեմբերի 23)

2021-22 ուստարվա գարնանային շրջանի դասատախտակ (մարտի 28 — ապրիլի 29)

2021-22 ուստարվա գարնանային շրջանի դասատախտակ (մարտի 21- ապրիլի 22)

2021-22 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ (դեկտեմբերի 6-դեկտեմբերի 17)

2021-22 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ (նոյեմբերի 22-դեկտեմբերի 17)

2020-21 ուստարվա գարնանային շրջանի դասատախտակ /մարտի 9- ապրիլի 5/

2020-21 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ /դեկտեմբերի 1-15/

2019-20 ուստարվա գարնանային շրջանի անհատական դասատախտակ /սեպտեմբերի 15-հոկտեմբերի 5/

2019-20 ուստարվա գարնանային շրջանի դասատախտակ /մարտի 3-31/

2019-20 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ /դեկտեմբերի 2-13/

2019-20 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ /նոյեմբերի 15-դեկտեմբերի 12/

2018-19 ուստարվա գարնանային շրջանի դասատախտակ /ապրիլի 1-ապրիլի 26/

2018-19 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ /հունվարի 29-փետրվարի 25/

2018-19 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ /նոյեմբերի 19-դեկտեմբերի 14/

2018-19 ուստարվա աշնանային շրջանի դասատախտակ /դեկտեմբերի 3-14/

2018թ. գարնանային շրջանի դասատախտակ