ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Քննատախտակ

2023-2024 ուստարվա գարնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2023-2024 ուստարվա աշնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2022-2023 ուստարվա գարնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2022-2023 ուստարվա աշնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2021-2022 ուստարվա գարնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2021-2022 ուստարվա աշնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2020-2021 ուստարվա գարնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2020-2021 ուստարվա աշնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2019-2020 ուստարվա գարնանային շրջանում նախատեսված դասընթացների ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2019-2020 ուստարվա գարնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2019-2020 ուստարվա աշնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

 2019թ. գարնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2018-2019 ուստարվա աշնանային շրջանի ամփոփիչ ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2018-2019 ուստարվա աշնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

2018թ. գարնանային շրջանի ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց