ՇՊՀ գիտական տեղեկագրի խմբագրական կազմ

Պրակ Ա

Գլխավոր խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սարգսյան ՍՀ(s_sargsyan@yahoo.com)

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ալեքսանյան Ս.Ս. (կենս. գիտ. դոկ., պրոֆ., ՇՊՀ, alexanyan55@yandex.ru), Դրմեյան Հ.Ռ. (տեխ. գիտ. դոկ., պրոֆ., ՇՊՀ, drm-henrik@mail.ru), Թամրազյան Ա.Ա. (երկրաբ. գիտ. դոկ., դոցենտ, ՇՊՀ, artush.tamrazyan@mail.ru), Մամիկոնյան Բ.Մ. (տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ., ՀԱՊՀ ԳՄ, bomam@yandex.ru), Մանուկյան Վ.Ֆ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ, mvardan_1972@mail.ru), Մարգարյան Լ.Մ(ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, պատասխանատու քարտուղար, ՇՊՀ, lilit-margaryan1986@mail.ru), Մարտիրոսյան Լ.Մ(աշխ. գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ, mlevon2003@mail.ru), Մելիքյան ՎՇ. (գյուղ. գիտ. թեկն., Գյումրու Սելեկցիոն կայան, vaspurakan.meliqyan@mail.ru), Նիկողոսյան Հ.Ս. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ, hrach1960@mail.ru), Սարգսյան Ա.Հ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, գլխավոր խմբագրի տեղակալ, ՇՊՀ, armenuhis@mail.ru), Սարգսյան Կ.Ս. (տնտ. գիտ. թեկն., դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոն, kssargsyan@yahoo.com), Սերոբյան Ե.Ս. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ, eserobyan56@mail.ru), Սողոյան Ս.Ս(մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆ., տնտ. գիտ. թեկն.,  ՇՊՀ, sogspartak@mail.ru):


Պրակ Բ

Գլխավոր խմբագիր՝  ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սարգսյան ՍՀ(s_sargsyan@yahoo.com)

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ազարյան Ռ.Ն. (մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆ., ՇՊՀ, azaryanrobert41@aspu.am), Ասոյան Լ.Ա. (պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ,  lilitasoyan@rambler.ru), Գրիգորյան Վ. Հ. (իրավ. գիտ. թեկն., ԵՊՀ, vahag.grigoryan.yahoo.com), Խաչիկյան Գ.Վ. (բան. գիտ. դոկ., պրոֆ․, ՇՊՀ, gagikkhachikyan@gmail.com), Կիրակոսյան Ա.Ս(մանկ. գիտ. դոկ., դոցենտ, ՇՊՀ, mnatsakanyananahit19@mail.ru), Կնյազյան Հ.Մ. (հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ, haykuhi.petrosyan2012@mail.ru), Հայրապետյան Ս.Ա(բան. գիտ. դոկ., դոցենտ, ՇՊՀ, serhayr@mail.ru), Հարությունյան Հ. Հ. (արվեստագիտ. թեկն., դոցենտ, ԵՊԿ ԳՄ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀԿ, hasmik.har@mail.ru), Հովհաննիսյան Ա.Հ. (պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ, artakh76@mail.ru), Հովհաննիսյան Ա.Ս. (բան. գիտ. դոկ., պրոֆ., ՇՊՀ, a_hovhannisyan@mail.ru), Մանուկյան Վ.Ֆ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ, mvardan_1972@mail.ru), Մարգարյան Ա.Վ. (արվեստագիտ. թեկնածու, դոցենտ, ՇՊՀ, ՀԳՊԱ ԳՄ, araxmargaryan@gmail.com), Մարգարյան Լ.Մ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, պատասխանատու քարտուղար, ՇՊՀ, lilit-margaryan1986@mail.ru), Մարդոյան Ռ.Ա. (մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆ., ՇՊՀ, mardoyanr@mail.ru),  Մկոյան Ա.Ա. (մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆ., փիլ. գիտ. թեկն., ՇՊՀ, mkoyan.artashes@inbox.ru), Սահակյան Կ.Ա. (հոգ. գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ, sahakyanani@mail.ru), Սարգսյան Ա.Հ(ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, գլխավոր խմբագրի տեղակալ, ՇՊՀ, armenuhis@mail.ru), Սերոբյան Ե.Ս. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, ՇՊՀ, eserobyan56@mail.ru),  Սողոյան Ս.Ս. (մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր, ՇՊՀ, sogspartak@mail.ru), Օրդուխանյան Է.Հ. (քաղ. գիտ. թեկն, ԵՊՀ, ԲՊՀ,  emilord@mail.ru):

Խմբագրության հասցեն՝ 3126, Հայաստանի Հանրապետություն,

ք. Գյումրի, Պարույր Սևակ 4

Email:  shsu.science@gmail.com