ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույց

Հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրով 2022-2023 ուստարվա հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանում ուսումնառության 5-րդ տարվա հաշվետվության ներկայացման ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2022թ. հաշվետվության ներկայացման ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2021-2022 ուստարվա հաշվետվությունների ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2021թ. հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2020-2021 ուստարվա հաշվետվությունների ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2020թ. հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2019-2020 ուստարվա հաշվետվության ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2019թ. հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2018-2019 ուստարվա հաշվետվության ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2018թ. հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույց

Հետազոտողի կրթական աստիճանի 2017թ. հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույց