Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Գիտական տեղեկագրի 2023 թ.-ի N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2023 թ.-ի ապրիլի 15-ը:

Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրության համար: Կարդալ ավելին․․․

 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագրի Ա և Բ պրակներն ընդգրկվել են ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (ԲՈԿ) կողմից 2023 թվականին ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում (համար 90 և 91): Կարդալ ավելին․․․

 


ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թվականի N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման հայտարարություն

ՇՊՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թվականի N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2022թ.-ի սեպտեմբերի 15-ը:

Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդրվեն տպագրության հաջորդ համարներում:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է:

Մանրամասների համար


ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսում տպագրման համար ընդունվում են գիտական հոդվածներ

ՇՊՀ  «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2021 թվականի N1-ի Ա և Բ պրակներում (հատուկ համար՝  նվիրված 2021թ.-ի նոյեմբերի 11-13-ը ՇՊՀ-ում կայանալիք «Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովին) տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2021թ.-ի սեպտեմբերի 20-ը:

Հեղինակներին ներկայացվող պահանջներ


 

ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսում տպագրման համար ընդունվում են գիտական հոդվածներ

 

Տեղեկացնում ենք, որ ելնելով ԲՈԿ-ի պահանջներից՝ այսուհետ ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիրը լույս է տեսնելու տարեկան 2 համարով:   Կարդալ ավելին…