ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲԿԳԿ-ի կողմից ընդունելի գիտական պարբերականների ցանկում ընդգրկված ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի 2024 թ. N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական/գիտամեթոդական հոդվածներն ընդունելու վերջնաժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2024 թ. ապրիլի 15-ը: Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրելու համար:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է:

Տեղեկագիրը հրապարակվելու է էլեկտրոնային տարբերակով:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով.