Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագրի Ա և Բ պրակներն ընդգրկվել են ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (ԲՈԿ) կողմից 2023 թվականին ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում (համար 90 և 91): Այդ ցուցակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ 56-Ա.pdf (bok.am):