ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Տեղեկատվություն

ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագիրը հիմնադրվել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական խորհրի կողմից 2011 թ.-ին: Առաջին համարը հրատարակվել է 2013 թ.-ին: Առաջին տարում լույս է տեսել տեղեկագրի 2 համար՝ Ա (Մաթեմատիկական, բնագիտական, տեխնիկական գիտություններ, տնտեսագիտություն և աշխարհագրություն) և Բ (Հումանիտար ու հասարակական գիտություններ, դասավանդման մեթոդիկաներ) պրակներով, այնուհետև ՀՀ ԲՈՀ-ի պահանջով՝ 1 համար՝ կրկին Ա և Բ պրակներով: Սակայն 2019 թ.-ից սկսած նույն ՀՀ ԲՈԿ-ի պահանջով լույս է տեսնում տեղեկագրի 2 համար՝ կրկին Ա և Բ պրակներով:  Սկսած 2013 թ.-ից մինչ այժմ պարբերականը մշտապես ընդգրկված է եղել ՀՀ ԲՈԿ-ի (նախկինում՝ ԲՈՀ-ի) ցուցակում (միայն 2022թ-ին ցուցակում չի ընդգրկվել Բ պրակը): Այն ընդգրկված է պարբերականների միջազգային ստանդարտ համարակալման (ISSN, էլեկտրոնային տարբերակ՝ 2738-2559, տպագիր տարբերակ՝ 1829-3808) համակարգում, CROSSREF միջազգային մատենագիտական ​​տեղեկատու համակարգում, ինչպես նաև պարբերականում ընդգրկված հոդվածները 2021 թ.-ից օժտված են օբյեկտի թվային նույնականացման համարանիշով (DOI 10.54151/27382559):

2020 թ.-ի ընթացքում մշակվել և Գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգը:

Համալսարանի  «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսում հոդվածներ կարող են ներկայացվել հետևյալ ուղղություններով.

  • Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ
  • Կենսաբանական գիտություններ (գյուղատնտեսություն)
  • Գիտություններ Երկրի մասին
  • Տեխնիկական գիտություններ
  • Տնտեսագիտություն
  • Պատմական գիտություններ
  • Բանասիրական գիտություններ
  • Մանկավարժական գիտություններ (այդ թվում՝ դասավանդման մեթոդիկաներ)
  • Հոգեբանական գիտություններ
  • Արվեստագիտություն

Խմբագրության հասցեն՝ 3126, Հայաստանի Հանրապետություն

ք. Գյումրի, Պարույր Սևակ 4

Email:  shsu.science@gmail.com

Հեռ․ (+37431266480)