ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ


ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ (ՄԳՇ /SJR/) ՇՊՀ-Ի ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ

 

 

Աշխատակցի ազգանուն, անուն, հայրանուն* Գիտական աստիճան, կոչում
1. Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
2. Ասոյան Լիլիթ Անտոնի Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
3. Ժամակոչյան Քնարիկ Արարատի  Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
4. Խաչատրյան Մելինե Վարդանի Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
5. Մանուկյան Վարդան Ֆրանցի Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
6. Նիկողոսյան Գագիկ Սերյոժայի Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
7. Նիկողոսյան Հրաչիկ Սուրենի Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
8. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի  Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
9․ Սարգսյան Ռուդոլֆ Սուրենի Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու

* Ներկայացված են միայն ՇՊՀ այն աշխատակիցները, որոնց տվյալների մեջ Scopus շտեմարանում կամ այնտեղ ներառված աշխատանքներում որպես աշխատավայր նշված է ՇՊՀ-ն: