ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ատենախոսության թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատում

[1]«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամն իրավունք ունի հաստատել թեկնածուական ատենախոսության թեմա և գիտական ղեկավար հետևյալ մասնագիտություններով.

  • Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա (Ա.02.04)
  • Կենսաքիմիա (Գ.00.04)
  • Հայոց պատմություն (Է.00.01)
  • Համաշխարհային պատմություն (Է.00.02)
  • Հայոց լեզու (Ժ.02.01)
  • Մանկավարժության տեսություն և պատմություն (ԺԳ.00.01)

 

[1] Հիմք՝ Ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակ (https://www.bok.am/sites/default/files/2023-03/temayi_hastatman_cucak-nor.pdf)