ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2022-2023

ՇՊՀ-ում 2022-2023 ուստարվա գիտական սեմինարների ժամանակացույց

Ժամանակացույց

Մանրամասների համար դիմեք՝ ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոն