2024թ․

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝

ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 90-ԱՄՅԱԿԻՆ

ՀՈՒՆԻՍԻ 28, 2024Թ.

ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայտարարություն

Գիտաժողովի կազմկոմիտե

Առցանց գրանցում

Վերջնաժամկետներ

Ծրագիր

Հոդվածի պատրաստման չափորոշիչներ

Ցուցադրույթի պատրաստման չափորոշիչներ

Տեղեկատվություն գիտաժողովի վերաբերյալ

Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Հետադարձ կապ