ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2018 թ.

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ
ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-27, 2018Թ.

Հայտարարություն

Announcment

Обьявление

Ծրագիր

Տեղեկատվություն

Ժողովածու-Հատոր 1

Ժողովածու-Հատոր 2

2018թ. հոկտեմբերի 26-27-ը Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ ‹‹Կրթության արդի հիմնախնդիրները›› խորագրով միջազգային գիտաժողովը:

Գիտաժողովի նպատակը հանրակրթության ոլորտում և բուհում իրականացվող բարեփոխումներ, կրթության արդի հիմնախնդիրներ, նորագույն մեթոդներ քննարկելը, կարծիքներ փոխանակելը և անհրաժեշտ առաջարկներ ներկայացնելն էր: Կարդալ ավելին…