Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված «ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրի» 2023 թ.-ի N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածների ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2023 թ.-ի ապրիլի 30:

Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրության համար:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է: Տեղեկագիրը հրապարակվելու է էլեկտրոնային տարբերակով:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով: