ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսում տպագրման համար ընդունվում են գիտական հոդվածներ

 Տեղեկացնում ենք, որ ելնելով ԲՈԿ-ի պահանջներից՝ այսուհետ ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիրը լույս է տեսնելու տարեկան 2 համարով:

ՇՊՀ  «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2019 թվականի N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2019թ. մայիսի 15-ը:

Հեղինակներին ներկայացվող պահանջները