3

Հանրապետական գիտաժողով․ «Հայաստանի դատաիրավական բարեփոխումները. հիմնական առաջնահերթությունները և մարտահրավերները»

«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ն և «Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա» ՀԿ-ն, կարևորելով երիտասարդ իրավաբանների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների շարունակական զարգացումը, 2020 թվականի մարտի 4-ին համատեղ կազմակերպում են «Հայաստանի դատաիրավական բարեփոխումները. հիմնական առաջնահերթությունները և մարտահրավերները» թեմայով հանրապետական գիտաժողովը: Կարդալ ավելին...

«Աղետների հոգեբանություն» խորագրով միջազգային գիտաժողով

2020 թվականի ապրիլի 22-23-ը Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում կազմակերպվում է միջազգային գիտաժողով` նվիրված աղետների հոգեբանության, արտակարգ իրավիճակներում հոգեբանական կայունության, հետաղետային հոգեբանական վերականգնողական, սթրեսային հակազդումների, հոգեբանական ազդեցություններին դիմակայելու համար ուսուցման, իրազեկման և դրանց հետ կապված գործընթացների տեսական ու գիտական ուղղությունների կառավարման, զարգացման և մեթոդաբանական հիմնախնդիրներին: Կարդալ ավելին...

«Մանուկյան Սիմոն հետազոտական հիմնադրամի» շրջանակներում դրամաշնորհային ծրագրի մրցույթ ուսանողների համար

ՄՍՀՀ ծրագիրը 2020 թ.-ի գարնանային կիսամյակի համար ուսանողներին տրամադրում է հավելյալ ֆինանսական ռեսուրսներ իրենց հետազոտական ավարտական թեզերը գրելու համար: Կարդալ ավելին...

«Ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի և տեխնիկական առարկաների դասավանդման նորարական տեխնոլոգիաները» խորագրով XII միջազգային գիտաժողով

Մոզիրիի պետական մանկավարժական համալսարանը 2020թ-ի մարտի 5-ից 6-ը կազմակերպում է «Ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի և տեխնիկական առարկաների դասավանդման նորարական տեխնոլոգիաները» խորագրով XII միջազգային գիտաժողովը: Կարդալ ավելին...

Նորարարության ամենամյա մրցույթ երիտասարդ գիտնականների համար

«ԱՐՓԱ» ինստիտուտը հայտարարում է Նորարարության ամենամյա մրցույթ ՀՀ մինչև 35 տարեկան երիտասարդ գիտնականների և ասպիրանտների համար:: Կարդալ ավելին...

«Ազգային հետաքրքրություն, ինքնություն և անվտանգություն. տրանսկառուցվածքային գլոբալ փոփոխությունների համատեքստում» խորագրով միջազգային ֆորում

Նիժնի Նովգորոդի պետական լեզվաբանական համալսարանը 2020թ-ի մարտի 10-ից 12-ը կազմակերպում է «Ազգային հետաքրքրություն, ինքնություն և անվտանգություն. տրանսկառուցվածքային գլոբալ փոփոխությունների համատեքստում» խորագրով միջազգային ֆորում: Կարդալ ավելին...

«Ռուսաստանի պատմական աշխարհագրությունը. տարածաշրջանային ինտեգրված ուսումնասիրությունների հայեցակարգային հիմքերը» խորագրով VI միջազգային գիտաժողով

Ռուսաստանի՝ Ա. Գերցենի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը, Պսկովի պետական համալսարանը և Լենինգրադի Ա. Պուշկինի անվան պետական համալսարանը Պսկով քաղաքում 2020թ-ի մայիսի 22-24-ը կազմակերպում են «Ռուսաստանի պատմական աշխարհագրությունը.տարածաշրջանային ինտեգրված ուսումնասիրությունների հայեցակարգային հիմքերը» խորագրով VI միջազգային գիտաժողովը : Կարդալ ավելին...

Որակավորման բարձրացման առցանց դասընթացներ՝ Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանում

Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանը, որպես ԱՊՀ անդամ եկրների մանկավարժների վերապատրաստման առաջատար կազմակերպություն, ներկայացնում է Ռուսաստանի և ԱՊՀ անդամ երկրների մանկավարժական համալսարանների դասախոսների համար որակավորման բարձրացման առցանց վճարովի դասընթացների ցուցակը հետևյալ ուղղություններով՝ Կարդալ ավելին...

«Պրիմակովյան ընթերցումներ. Հայաստանը գլոբալ աշխարհի համատեքստում». միջազգային գիտաժողով

Հայ-Ռուսական համալսարանի և Համաշխարհային տնտեսության և Միջազգային հարաբերությունների ազգային հետազոտական ինստիտուտի (IMEMO) նախաձեռնությամբ 2019թ-ի նոյեմբերի 22-23 ՀՌՀ-ում կազմակերպվում են «Պրիմակովյան ընթերցումներ» (Primakov Readings) միջազգային գիտաժողովը «Հայաստանը գլոբալ աշխարհի համատեքստում» թեմայով: Կարդալ ավելին...

Ի. Բունինի ծննդյան 150-ամյակին և Բ. Պաստեռնակի ծննդյան 130-ամյակին նվիրված 16-րդ և 17-րդ միջազգային գիտաժողովներ

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը 2020 թ-ի սեպտեմբեր ամսին կազմակերպում է 16-րդ միջազգային գիտաժողովը՝ նվիրված Ի. Բունինի ծննդյան 150 ամյակին և 17-րդ միջազգային գիտաժողովը՝ նվիրված Բ. Պաստեռնակի ծննդյան 130 ամյակին: Կարդալ ավելին...

«Մանկավարժական կրթություն. շարժընթացներ, նորարարություններ, հեռանկարներ» խորագրով IX միջազգային գիտաժողով

2019 թ-ի դեկտեմբերի 5-ին Շադրինսկի պետական մանկավարժական համալսարանը կազմակերպում է «Մանկավարժական կրթություն. շարժընթացներ, նորարարություններ, հեռանկարներ» խորագրով IX միջազգային գիտաժողով: Կարդալ ավելին...

«Կանայք Արևելքում» խորագրով գիտաժողով՝ նվիրված կնոջ դերին հին և միջնադարյան Արևելքում

2019թ-ի դեկտեմբերի 15-ին ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտը կազմակերպում է «Կանայք Արևելքում» խորագրով գիտաժողով՝ նվիրված կնոջ դերին հին և միջնադարյան Արևելքում: Կարդալ ավելին...

«Ժամանակակից ֆիզիկաաթեմատիկական և թվային կրթության խնդիրները և հեռանկարները» խորագրով միջազգային IV գիտագործնական գիտաժողով

Կեմերովոյի պետական համալսարանի Նովոկուզնեցկի մասնաճյուղում 2020թ-ի փետրվարի 7-ին կազմակերպվում է «Ժամանակակից ֆիզիկամաթեմատիկական և թվային կրթության խնդիրները և հեռանկարները» խորագրով միջազգային IV գիտագործնական գիտաժողով՝ հեռակա և առկա ձևաչափերով: Կարդալ ավելին...

2019-2020 ուստարվա հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման աշնանային շրջանի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) հայտարարություն

2019-2020 ուստարում, ըստ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի, «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված 2006թ. հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և «ՇՊՀ-ում ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման» կանոնակարգի ստորև նշված կետերի (հաստատված Գիտական խորհրդի՝ 2018թ.-ի նոյեմբերի 2-ի նիստում), հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսումնառողները ուսման վարձի զեղչի արտոնությունից օգտվելու համար ս/թ նոյեմբերի 15-ից մինչև նոյեմբերի 29-ը ներառյալ ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն պետք է ներկայացնեն դիմում և համապատասխան փաստաթղթեր: Կարդալ ավելին...

Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով.«Հայրենասիրության ֆենոմենը ենթակառուցվածքային հաղորդակցման դաշտում»

Նիժնի Նովգորոդի պետական լեզվաբանական համալսարանը և համեմատական ուսումնասիրությունների դպրոցը 2020թ-ի մարտի 11-12 կազմակերպում են Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Հայրենասիրության ֆենոմենը ենթակառուցվածքային հաղորդակցման դաշտում» խորագրով: Կարդալ ավելին...

«Ծնողներին սոցիալական, հոգեբանական և մանկավարժական աջակցություն. փորձ, խնդիրներ, հեռանկարներ» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Բելառուսի պետական մանկավարժական համալսարանը 2019թ-ի նոյեմբերի 5-ին անցկացնում է «Ծնողներին սոցիալական, հոգեբանական և մանկավարժական աջակցություն. փորձ, խնդիրներ, հեռանկարներ» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով: Կարդալ ավելին...

Տարեկան գիտաժողով Հայ-Ռուսական համալսարանում

2019թ. դեկտեմբերի 2-6-ը Հայ-Ռուսական համալսարանում տեղի կունենա 14-րդ Տարեկան գիտաժողովը: Գիտաժողովն անցկացվելու է հետևյալ գիտական ուղղություններով՝ Կարդալ ավելին...

Մասնագիտական որակավորման քննությունների հայտարարություն

2019թ. հոկտեմբեր – դեկտեմբեր ամիսներին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորող ուսանողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են մասնագիտական որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտություններով. Կարդալ ավելին...

Միջազգային գիտաժողով.«Աղետների ռիսկի կառավարման արդիական հարցեր»

2019թ-ի նոյեմբերի 12-14-ը Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում անցկացվելու է «Աղետների ռիսկի կառավարման արդիական հարցեր» խորագրով միջազգային գիտաժողով:Կարդալ ավելին...

Դասընթաց «ԵՄ հանուն մշակույթի․ առավել ուժեղ համայնքներ և տեղական նախաձեռնություններ» ծրագրի շրջանակներում

«ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն — ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ն «Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ»-ի «Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն»ի և «Թանգարանների ընկերների և բարեկամների ասոցիացիա»-ի հետ համատեղ իրականացնում է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ հանուն մշակույթի․ առավել ուժեղ համայնքներ և տեղական նախաձեռնություններ» եռամյա ծրագիրը։ Կարդալ ավելին...

«Հայաստանի սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակի բարելավման հիմնախնդիրներն ու ռազմավարությունը». համաժողով

2019թ-ի հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին «Օրբելի» վերլուծական-հետազոտական կենտրոնը կազմակերպում է «Հայաստանի սոցիալ-ժողովրդագրական վիճակի բարելավման հիմնախնդիրներն ու ռազմավարությունը» համաժողովը, որին մասնակցելու են միջազգային փորձագետներ, պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչներ, ոլորտի պատասխանատուներ, Հայաստանի բուհերի և գիտական շրջանակների ներկայացուցիչներ:Կարդալ ավելին...

Միջազգային գիտաժողով.«Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն»

2019 թ-ի հոկտեմբերի 15-18-ը ՀՀ ԳԱԱ-ում տեղի է ունենալու «Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն» խորագրով միջազգային գիտաժողով: Կարդալ ավելին...

«Հայ հասարակության զարգացման հիմնախնդիրները արդի ժամանակաշրջանում. մարտահրավերներն ու դրանց լուծումները». միջազգային գիտաժողով

2019թ.-ի նոյեմբերի 26-ին, Երևան քաղաքում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված «Հայ հասարակության զարգացման հիմնախնդիրները արդի ժամանակաշրջանում. մարտահրավերներն ու դրանց լուծումները» միջազգային գիտաժողովը:Կարդալ ավելին...

ՇՊՀ-ն հայտարարում է հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման ընդունելություն

Հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման համար (հայցորդություն) կարող են դիմել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի (հնգամյա կրթություն) կրթական աստիճան ունեցող անձինք՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Կարդալ ավելին...

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ճապոնիա երիտասարդ հետազոտողների կրթաթոշակ

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ճապոնիա Երիտասարդ հետազոտողների հիմնադրամը և կառավարությունը երիտասարդ գիտնականների համար առաջարկում են 10 հետազոտական կրթաթոշակ ուղղված մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացմանը: Կարդալ ավելին...

«ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒՑ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՏԻ… ԱՆՑՅԱԼԻ ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղը՝ Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի Գյումրու մասնաճյուղի և Շիրակի պետական համալսարանի աջակցությամբ կազմակերպում է միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված 1988թ. Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին: Կարդալ ավելին...

«NAUKA 0+» համառուսական փառատոնի միջազգային մրցույթ

Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիան 2019թ-ին կազմակերպում է «NAUKA 0+» փառատոն, որը գիտության և տեխնոլոգիայի ամենամեծ գիտական նախագծերից է: Կարդալ ավելին...

«100 ԳԱՂԱՓԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հայտարարում է համահայկական երիտասարդական մրցույթ՝ «100 գաղափար Հայաստանի համար»:Կարդալ ավելին...

«Լորեալ -ՅՈՒՆԵՍԿՕ» 2020 թ.-ի միջազգային մրցանակի հայտարարություն

Ամենամյա «Լորեալ -ՅՈՒՆԵՍԿՕ» միջազգային մրցանակը տրվում է գիտությամբ զբաղվող կանանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել կենսաբանության, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի և համակարգչային ոլորտներին առնչվող գիտություններում: Կարդալ ավելին...