Հայտարարություններ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023թ. հունիսի 29-ին՝ ժամը 1430-ին, ՇՊՀ-ի Բ2-6 լսարանում անցկացվելու է 2023-2024 ուստարվա «Աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ (դասիչ՝ ԻԴ.03.01) ասպիրանտուրայի առկա ուսուցման վճարովի համակարգի ընդունելության մասնագիտական քննությունը:

Քննությունն անցկացվելու է բանավոր ընթացակարգով:Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

Ուսանողների վարկանիշավորման մրցույթ

Հարգելի՛ ուսանողներ,

Մեկնարկել է ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման մրցույթը 2022-2023 ուստարվա համար՝ համաձայն ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգի։  Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

«Բրյուսովյան ընթերցումներ-2023» միջազգային հոբելյանական գիտաժողով

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը կազմակերպում է 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ից 14-ը «Բրյուսովյան ընթերցումներ-2023» միջազգային հոբելյանական գիտաժողով, որը նվիրված է Վալերի Յակովլևիչ Բրյուսովի ծննդյան 150-ամյակին։

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն, ձևաչափը՝ հիբրիդային (առկա, Zoom)։  Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

«Ռուսերենի՝ որպես մայրենի կամ օտար լեզվի դասավանդման արդի հիմնախնդիրները. ռուսական և օտարերկրյա պրակտիկաներ» խորագրով II միջազգային գիտամեթոդական գիտաժողով

Հյուսիսային Կովկասի Դաշնային համալսարանը 2023 թվականի սեպտեմբերի 18-22-ը կազմակերպում է «Ռուսերենի՝ որպես մայրենի կամ օտար լեզվի դասավանդման արդի հիմնախնդիրները. ռուսական և օտարերկրյա պրակտիկաներ» խորագորվ II միջազգային գիտամեթոդական գիտաժողով։

Գիտաժողովը կանցկացվի խառը ձևաչափով՝ առկա և առցանց։  Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՇԻՐԱԿԻ ՄՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

2023-2024 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ)

2023-2024 ուսումնական տարում վճարովի հիմունքով առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելությունն իրականացվում է «Աշխարհագրություն» (ԻԴ.03.01) մասնագիտությամբ (1 տեղ): Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

«Գիտության և պրակտիկայի արդի հիմնախնդիրները. Գատչինյան ընթերցումներ 2023» խորագրով X միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Տնտեսագիտության, ֆինանսների, իրավունքի և տեխնոլոգիաների պետական ​​ինստիտուտը 2023 թվականի մայիսի 26-ին կազմակերպում է «Գիտության և պրակտիկայի ակտուալ հիմնախնդիրները. Գատչինյան ընթերցումներ 2023» խորագրով X միջազգային գիտագործնական գիտաժողով։ Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

«Գիտության հիմնարար և կիրառական խնդիրներ» խորագրով XVIII միջազգային սիմպոզիում

Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիան, Վ.Պ. Մակեևի անվան Ուրալի գիտության և տեխնիկայի դպրոցը 2023 թվականի սեպտեմբերի 5-7-ը կազմակերպում  են «Գիտության հիմնարար և կիրառական խնդիրներ» խորագրով XVIII միջազգային սիմպոզիում:

Սիմպոզիումի ծրագիրը ներառում է. կարդալ ավելին․․․

 

 

 

AMADEE-24 գիտական ծրագրի շրջանակում անցկացվող առցանց դասընթաց

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով։

 

 

«Գիտություն և տեխնոլոգիա- 2023» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

«Նոր գիտություն» Գիտական գործընկերության միջազգային կենտրոնը 2023 թվականի ապրիլի 24-ին կազմակերպում է «Գիտություն և տեխնոլոգիա-2023» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով։ Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձարան» խորագրով միջազգային գիտաժողով

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգա­գրության ինստիտուտը, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտություն­նե­րի կենտրոնը և «Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամը 2023 թվականի  հոկտեմ­բե­րի 12-13-ին կազմակերպում են «Բարբառագիտական ընթերցումներ» շարքից «Շիրակը հայոց բառ ու բանի գանձա­րան» խորագրով միջազգային գիտաժողով: Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Միջազգային գիտական ուսանողական ընթերցումներ — 2023» խորագրով  գիտաժողով

Նոր գիտություն» Գիտական գործընկերության միջազգային կենտրոնը 2023 թվականի ապրիլի 18-ին կազմակերպում է «Միջազգային գիտական ուսանողական ընթերցումներ- 2023» խորագրով  գիտաժողով։

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2023 թվականի ապրիլի 18-ը գրանցել հայտը, իսկ հոդվածն ու վճարման կտրոնն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ new@sciencen.org ։ Կարդալ ավելին․․․

 

 

«IV միջազգային մանկավարժական և հումանիտար ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողով

Շադրինսկի պետական մանկավարժական համալսարանը կազմակերպում է «IV միջազգային մանկավարժական և հումանիտար ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողով, որը նվիրված է Ա.Ն. Օստրովսկիի ծննդյան 200-ամյակին։ Գիտական ընթերցումներին հրավիրվում են գիտաշխատողներ, բուհերի դասախոսներ, գիտահետազոտական ​​աշխատանքով զբաղվող ուսանողներ, ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներ: Կարդալ ավելին․․․

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023 թ. ապրիլ–հունիս ամիսներին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են մասնագիտական որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտություններով:  Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Հայաստանը աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումների համատեքստում» խորագրով հանրապետական գիտաժողով

Երևանի «Գլաձոր» Համալսարանի Հակոբ Հակոբյանի անվան միջազգային հարաբերությունների ամբիոնը 2023 թվականի մայիսի 30-ին կազմակերպում է «Հայաստանը աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումների համատեքստում» խորագրով հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման 105-րդ ամյակին: Գիտաժողովին կարող են մասնակցել ինչպես ՀՀ բուհերի ուսանողները, ասպիրանտները, այնպես էլ գիտահետազոտական հաստատությունների փորձագետներն ու գիտնականները:  Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով պարբերականի 2-րդ համար

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի «Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով պարբերականում հրատարակվում են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտների գիտական և գիտամեթոդական հոդվածներ։

Պարբերականն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ–ի գիտական հրատարակությունների ցանկում։ Կարդալ ավելին․․․

 

 

2022-2023 ուստարվա հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման գարնանային շրջանի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման (զեղչի)

2022-2023 ուստարում, ըստ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի, «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի» (հաստատված 2006թ. հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշմամբ) և «ՇՊՀ-ում ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման կանոնակարգի» ստորև նշված կետի (հաստատված Գիտական խորհրդի՝ 2021թ. փետրվարի 22-ի նիստում), հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսումնառողները  ուսման վարձավճարի զեղչի արտոնությունից օգտվելու համար մինչև ս. թ. ապրիլի 3-ը ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն պետք է ներկայացնեն դիմում՝ կցելով համապատասխան փաստաթղթեր: Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Ռուսաց լեզուն Հայաստանում. մարտահրավերներ և հեռանկարներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Երևանի պետական ​​համալսարանը 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-27-ը կազմակերպում է «Ռուսաց լեզուն Հայաստանում. մարտահրավերներ և հեռանկարներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով՝ նվիրված ԱՊՀ երկրներում ռուսաց լեզվի տարվան։ Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Գիտությունը, տեխնիկան և նորարարական տեխնոլոգիաները հզոր պետության վերածննդի նոր դարաշրջանում» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Թուրքմենստանի գիտությունների ակադեմիան 2023 թվականի հունիսի 12-13-ը կազմակերպում է «Գիտությունը, տեխնիկան և նորարարական տեխնոլոգիաները հզոր պետության վերածննդի նոր դարաշրջանում» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ հիբրիդային ձևաչափով։

Գիտաժողովի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է՝ https://science.gov.tm/events/conf_sci_2022/ կայքէջում: Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Երիտասարդություն և գիտություն. իրականություն և ապագա» խորագրով XVI միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Մոլդովայի պետական համալսարանը 2023 թվականի ապրիլի 12-ին կազմակերպում է «Երիտասարդություն և գիտություն. իրականություն և ապագա» խորագրով XVI միջազգային գիտագործնական գիտաժողով։

Գիտաժողովի  աշխատանքային լեզուներ են՝ ռուսերեն, անգլերեն:Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Նիկոլսկյան ընթերցումներ. ավանդույթներ և նորարարություններ կրթության ոլորտում» խորագրով գիտագործնական գիտաժողով

Տվերի պետական ​​համալսարանը 2023 թվականի ապրիլի 26-ին կազմակերպում է «Նիկոլսկյան ընթերցումներ. ավանդույթներ և նորարարություններ կրթության ոլորտում» խորագրով համառուսական (միջազգային մասնակցությամբ) գիտագործնական գիտաժողով, որը նվիրված է Տվերի ուսուցչական ինստիտուտի առաջին ռեկտոր Նիկոլայ Դմիտրիևիչ Նիկոլսկիի ծննդյան 150-ամյակին:Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Հոգեբանական հետազոտություններ» խորագրով ուսանողական գիտաժողով ՀՊՄՀ-ում

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Ակադեմիկոս Մ․ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոնի նախաձեռնությամբ 2023 թվականի ապրիլի 27-ին ՀՊՄՀ-ում (Տիգրան Մեծ 17) կազմակերպվում է «Հոգեբանական հետազոտություններ» խորագրով ուսանողական գիտաժողով:Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Մտածող երիտասարդություն-ուժեղ տնտեսություն» խորագրով հանրապետական գիտաժողով

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղը կազմակերպում է «Մտածող երիտասարդությունուժեղ տնտեսություն» խորագրով հանրապետական գիտաժողով երիտասարդ հետազոտողների համար:

Գիտաժողովը տեղի կունենա 2023 թվականի մայիսի 12-ինառկա ձևաչափով:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել ուսանողներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ և մինչև 35 տարեկան երիտասարդ հետազոտողներ ՀՀ բուհերից և գիտահետազոտական հաստատություններից:Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Երիտասարդ հետազոտողները հանուն կայուն զարգացման» 2-րդ միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ

«Նոր գիտություն» գիտական ​​համագործակցության միջազգային կենտրոնը կազմակերպում է «Երիտասարդ հետազոտողները հանուն կայուն զարգացման» 2-րդ միջազգային գիտահետազոտական ​​մրցույթ, որի նպատակն է գիտության զարգացումը, երիտասարդների ներգրավումը գիտատեխնիկական ստեղծագործության մեջ, երիտասարդների գիտական ​​նախաձեռնությունների բացահայտումն ու աջակցությունը։Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Երիտասարդությունը գիտության մեջ 2023» միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ

«Նոր գիտություն» գիտական ​​համագործակցության միջազգային կենտրոնը կազմակերպում է «Երիտասարդությունը գիտության մեջ 2023» միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ, որի նպատակն է գիտության զարգացումը, երիտասարդների ներգրավումը գիտատեխնիկական ստեղծագործության մեջ, երիտասարդների գիտական ​​նախաձեռնությունների բացահայտումն ու աջակցությունը։Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Սպորտ, առողջություն, կրթություն» խորագրով ուսանողական գիտաժողով

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը 2023 թվականի նոյեմբերին կանցկացնի «Սպորտ, առողջություն, կրթություն»  խորագրով   ուսանողական գիտաժողով`  հետևյալ ուղղություններով` Կարդալ ավելին․․․

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Գիտական տեղեկագրի 2023 թ.-ի N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2023 թ.-ի ապրիլի 15-ը:

Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդիտարկվեն հաջորդ համարներում տպագրության համար: Կարդալ ավելին․․․

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագրի Ա և Բ պրակներն ընդգրկվել են ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (ԲՈԿ) կողմից 2023 թվականին ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում (համար 90 և 91): Կարդալ ավելին․․․

 

 

Endless Light in Science» գիտագործնական ամսագիր

«Endless Light in Science» գիտագործնական ամսագիրը սկսել է հրատարկվել 2020 թ․-ից։ «Endless Light in Science» ամսագրին տրված է Միջազգային ստանդարտի համար (ISSN-France)։ Նախատեսվում է նաև հոդվածների տեղադրում E-library.ru գիտական ​​գրադարանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհի գիտնականների ResearchGate և Google Scholar-ի հարթակներում:Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Աղբյուրագիտության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով VII միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Բելառուսի Հանրապետության ազգային արխիվը և Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Սանկտ Պետերբուրգի պատմության ինստիտուտը 2023 թ․-ի ապրիլի 27-ից 29-ը կազմակերպում է «Աղբյուրագիտության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով VII միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որը կանցկացվի Պ.Մ. Մաշերովայի անվան Վիտեբսկի պետական ​​համալսարանում։ Կարդալ ավելին․․․

 

 

Տարեկան ուսանողական գիտաժողով ՀՌՀ-ում

Հայ-Ռուսական համալսարանը 2023 թ.-ի ապրիլի 17-20-ը կազմակերպում է Տարեկան ուսանողական գիտաժողով: Գիտաժողովն անցկացվելու է հետևյալ գիտական ուղղություններով՝

Ֆիզիկամաթեմատիկական և բնական գիտություններ՝ Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Նորարարության մրցույթ 2023»

ԱՐՓԱ հիմնարկը հայտարարում է ամենամյա «Նորարարության մրցույթ 2023» մինչև 35 տարեկան գիտնականների և ասպիրանտների համար` առաջարկելով հետևյալ պայմանները.

  • առաջին մրցանակ՝ $5000,
  • երկրորդ մրցանակ՝ $1000։

Այս տարի մրցույթը կկայանա երկու փուլով՝ Կարդալ ավելին․․․

 

 

«Միջազգային գիտական ընթերցումներ 2023» խորագրով գիտաժողով

«Նոր գիտություն» գիտական ​​համագործակցության միջազգային կենտրոնը 2023 թ․-ի փետրվարի 28-ին կազմակերպում է «Միջազգային գիտական ընթերցումներ 2023» խորագրով գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել գիտությունների դոկտորներ և թեկնածուներ, կրթական համակարգի բոլոր մակարդակների ուսուցիչներ, ասպիրանտներ և ուսանողներ։ Կարդալ ավելին․․․

 

«Մանկավարժական գիտությունը ժամանակակից կրթական ոլորտում» խորագրով միջազգային գիտագործնական

Մանկավարժական կրթության միջազգային գիտությունների ակադեմիան և Ռուսաստանի Տրանսպորտի բաց ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և պատմության բաժինը 2023 թ․-ի ապրիլի 28-ին կազմակերպում են «Մանկավարժական գիտությունը ժամանակակից կրթական ոլորտում» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով; Կարդալ ավելին․․․

 

«Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով պարբերական

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի «Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով  պարբերականում հրատարակվում են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտների գիտական և գիտամեթոդական հոդվածներ։

Պարբերականն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ–ի գիտական հրատարակությունների ցանկում։ Կարդալ ավելին․․․

 

«Կրթական տեխնոլոգիաները՝ որպես մասնագիտական կրթության որակի բարելավման մեխանիզմ» խորագրով միջազգային գիտամեթոդական գիտաժողով

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի լեզուների ամբիոնը 2023 թ․-ի մարտի 24-ին կազմակերպում է «Կրթական տեխնոլոգիաները՝ որպես մասնագիտական կրթության որակի բարելավման մեխանիզմ» խորագրով միջազգային գիտամեթոդական գիտաժողով՝ նպատակ ունենալով քննարկել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մեթոդական աջակցության հրատապ խնդիրները՝ շեշտը դնելով լեզուների դասավանդման վրա: Կարդալ ավելին․․․

 

«Գլոբալ մարտահրավերները և կայուն զարգացումը» խորագրով ուսանողական գիտաժողով

Եվրասիա միջազգային համալսարանի հետազոտական կենտրոնը և ուսանողական գիտական ընկերությունը 2023 թ․-ի մարտի 2-ին նախաձեռնել են կազմակերպել ամենամյա ուսանողական գիտաժողով, որն այս տարի կրում է «Գլոբալ մարտահրավերները և կայուն զարգացումը» խորագիրը։ Գիտաժողովը նվիրված է Եվրասիա միջազգային համալսարանի 25 ամյակին։ Կարդալ ավելին․․․

 

«Սոցիալ-մանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» խորագրով միջազգային գիտագործնական 2-րդ համաժողով

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը 2023 թ․-ի ապրիլի 15-ից 16-ը կազմակերպում է «Սոցիալ-մանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» խորագրով երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտագործնական 2-րդ համաժողովը, որին կարող են մասնակցել բակալավրիատի և մագիստրատուրայի տարբեր մասնագիտությունների ուսանողներ, երիտասարդ դասախոսներ և գիտնականներ: Կարդալ ավելին․․․

 

Լեյն Կիրկլանդի անվան կրթաթոշակ

Մեկնարկել է Լեյն Կիրկլանդի անվան կրթաթոշակի 2023-2024 թթ․-ի մրցութային հայտերի ընդունելությունը, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրված է նաև Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կայքում հետևյալ հղումով՝ https://escs.am/am/news/14990:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը 2023 թ․-ի մարտի 1-ն է: Կարդալ ավելին․․․

 

Մաթեմատիկայի և հաշվարկման Արաբական 8-րդ միջազգային գիտաժողով

2023 թ․-ի մայիսի 10-12-ը Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության Զարկա համալսարանում անցկացվելու է Մաթեմատիկայի և հաշվարկման Արաբական 8-րդ միջազգային գիտաժողովը։

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2023թ․-ի ապրիլի 15-ը առցանց գրանցվել և վճարել մասնակցության վճարը (200 ԱՄՆ դոլար)։ Կարդալ ավելին․․․

 

«Endless Light in Science» գիտագործնական ամսագիր
«Endless Light in Science» գիտագործնական ամսագիրը սկսել է հրատարկվել 2020 թ․-ից։ «Endless Light in Science» ամսագրին տրված է Միջազգային ստանդարտի համար (ISSN-France)։ Նախատեսվում է նաև հոդվածների տեղադրում E-library.ru գիտական ​​գրադարանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհի գիտնականների ResearchGate և Google Scholar-ի հարթակներում:
Հոդվածներ կարող են ուղարկվել հետևյալ լեզուներով՝ ռուսերեն, ուկրաներեն, լեհերեն, անգլերեն, թուրքերեն, ուզբեկերեն, ղազախերեն: Կարդալ ավելին․․․

«Հայաստանը աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումների համատեքստում» խորագրով հանրապետական գիտաժողով
Երևանի «Գլաձոր» Համալսարանի Հակոբ Հակոբյանի անվան միջազգային հարաբերությունների ամբիոնը 2023 թ. մայիսի 30-ին կազմակերպում է «Հայաստանը աշխարհաքաղաքական արդի զարգացումների համատեքստում» խորագրով հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրման 105-րդ ամյակին: Կարդալ ավելին․․․

«Ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի և մասնագիտական առարկաների դասավանդման նորարարական տեխնոլոգիաները» խորագրով միջազգային XV գիտագործնական առցանց գիտաժողով

Մոզիրի պետական մանկավարժական համալսարանը 2023 թ.-ի մարտի 23-ին կազմակերպում է «Ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի և մասնագիտական առարկաների դասավանդման նորարարական տեխնոլոգիաները» խորագրով միջազգային XV գիտագործնական առցանց գիտաժողով: Կարդալ ավելին․․․

«Armeniaca. հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ամսագրի» առցանց ձևաչափ

Իտալիայում մեկնարկել է «Armeniaca. հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ամսագրի» առցանց ձևաչափը՝ Վենետիկի Կա՛Ֆոսկարի հրատարակչության կողմից։
Այս նախաձեռնությունն ակադեմիական շրջանակներում էլեկտրոնային ամսագրերի անընդհատ տարածման արդյունք է և հայագիտության համար ևս նման գիտական գործիք ստեղծելու նպատակ է հետապնդում։ Կարդալ ավելին․․․

Գավառի պետական համալսարանի 26-րդ գիտաժողովին՝ նվիրված  համալսարանի հիմնադրման 30-ամյակին

Հրավիրում ենք բուհերի դասախոսներին, ասպիրանտներին, գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվող անձանց՝ մասնակցելու Գավառի պետական համալսարանի 26-րդ գիտաժողովին՝ նվիրված համալսարանի հիմնադրման 30-ամյակին։ Կարդալ ավելին․․․

«Գիտական զարկերակ-2023» միջազգային գիտագործնական մրցույթ

Գիտական համագործակցության միջազգային կենտրոնը 2023 թ․-ի հունվարի 16-ին կազմակերպում է «Գիտական զարկերակ-2023» միջազգային գիտագործնական մրցույթ, որի նպատակն է երիտասարդների ներգրավումը նորարարական գործունեությանը և գիտատեխնիկական ստեղծագործությանը, գիտության ձեռքբերումների և արդյունքների ընդհանրացումն ու տարածումը։ Կարդալ ավելին․․․

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը համալսարանի աշխատակիցների և ուսանողական համակազմի գիտական գործունեության զարգացման, ուսումնական գործընթացում հետազոտական աշխատանքների արդյունքների ներդրման նպատակով հայտարարում է ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթ՝ համաձայն ««Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման» կարգի: Կարդալ ավելին...

«Գիտություն, մշակույթ, արվեստ. տեսությանն ու պրակտիկային առնչվող խնդիրները» խորագրով համառուսական (միջազգային մասնակցությամբ) գիտագործնական գիտաժողով

Բելգորոդի արվեստի և մշակույթի պետական ինստիտուտը 2023 թ.-ի փետրվարի 2‑ին կազմակերպում է «Գիտություն, մշակույթ, արվեստ. տեսությանն ու  պրակտիկային առնչվող խնդիրները» խորագրով համառուսական (միջազգային մասնակցությամբ) գիտագործնական գիտաժողով: Կարդալ ավելին․․․

«Տնտեսական փոխազդեցության և լոգիստիկական ոլորտի զարգացումը հետխորհրդային տարածքում. ձևերը, փորձը, հնարավորությունները» խորագրով գիտաժողով

Հաղորդակցման ուղիների Ուրալի պետական համալսարանի Համաշխարհային տնտեսագիտության և լոգիստիկայի ամբիոնը 2023 թ․-ի ապրիլի 23-ին կազմակերպում է «Տնտեսական փոխազդեցության և լոգիստիկական ոլորտի զարգացումը հետխորհրդային տարածքում. ձևերը, փորձը, հնարավորությունները» խորագրով գիտագործնական գիտաժողով։ Կարդալ ավելին․․․

Հանցավորության հակազդման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» խորագրով ուսանողական գիտական համաժողով

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրը 2023 թ․-ի մայիսի 22-ին ժամը 10։00-ին կազմակերպում է «Հանցավորության հակազդման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» խորագրով  ուսանողական գիտական համաժողով, որի արդյունքում նախատեսվում է հրատարակել ուսանողական համաժողովի նյութերի ժողովածու։ Կարդալ ավելին․․․

«Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով պարբերական

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի «Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով  պարբերականում հրատարակվում են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտների գիտական և գիտամեթոդական հոդվածներ։

Պարբերականն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ–ի գիտական հրատարակությունների ցանկում։ Կարդալ ավելին․․․

2022-2023 ուստարվա հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման աշնանային շրջանի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման (զեղչի)

 

2022-2023 ուստարում, ըստ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի, «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված 2006թ. հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և «ՇՊՀ-ում ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման» կանոնակարգի ստորև նշված կետի (հաստատված Գիտական խորհրդի՝ 2021թ.-ի փետրվարի 22-ի նիստում), հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսումնառողները  ուսման վարձավճարի զեղչի արտոնությունից օգտվելու համար մինչև ս/թ դեկտեմբերի 2ը ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն պետք է ներկայացնեն դիմում՝ կցելով համապատասխան փաստաթղթեր: Կարդալ ավելին․․․

FAST-ի կողմից իրականացվող SciNova կրթական ծրագրի երկու տարվա գործարկման ընթացքում մշակվել և տպագրվել է «Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն» ու «Գիտության նորարարության առևտրայնացում» ուսումնական ծրագրերն ու դասախոսների համար նախատեսված ձեռնարկները, այս դասընթացների ներդրման ուղղությամբ համագործակցել են Երևանի և մարզային բնագիտամաթեմատիկական կրթություն իրականացնող 15 բուհերի հետ, վերապատրաստվել է շուրջ 100 դասախոս: Կարդալ ավելին․․․

«Կրթության թվային փոխակերպումը. ներկա վիճակը և հեռանկարները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Կուրսկի պետական ​​բժշկական համալսարանը կազմակերպում է «Կրթության թվային փոխակերպումը. ներկա վիճակը և հեռանկարները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որը տեղի կունենա 2022 թ․-ի դեկտեմբերի 14-ին ժամը 11.00-16.00 ZOOM հարթակով։ Միջոցառումը կազմակերպվում է գիտական ​​կարծիքների և գործնական փորձի փոխանակման նպատակով։ Կարդալ ավելին․․․

«Հիմնարար գիտություններն ի շահ կայուն զարգացման» խորագրով միջազգային ուսանողական օլիմպիադա

Ռուսաստանի Դ.Ի. Մենդելեևի անվան  քիմիական տեխնոլոգիական համալսարանը 2022 թ․-ի հոկտեմբերի 3-ից 20-ը կազմակերպում է «Հիմնարար գիտություններն ի շահ կայուն զարգացման» խորագրով միջազգային ուսանողական օլիմպիադա, որին  կարող են մասնակցել ԱՊՀ երկրների բուհերի ուսանողները։ Օլիմպիադային մասնակցությունը թույլ կտա զարգացնել ԱՊՀ երկրների ուսանողների միջև կապերը, կնախաձեռնի միջազգային թիմային աշխատանք: Կարդալ ավելին․․․

 

«2022 թ․-ի իրավունքի, տնտեսագիտության և կառավարման շարժընթացներ» խորագրով VIII միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

ՌԴ-ի Տնտեսագիտության, ֆինանսների, իրավունքի և տեխնոլոգիայի պետական ինստիտուտը 2022 թ․-ի նոյեմբերի 25-ին կազմակերպում է «2022 թ․-ի  իրավունքի, տնտեսագիտության և կառավարման շարժընթացներ» խորագրով VIII միջազգային գիտագործնական գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել գիտնականներ, ուսուցիչներ, ասպիրանտներ, ուսանողներ, ոչ առևտրային ասոցիացիաների, ձեռնարկությունների, բանկերի ներկայացուցիչներ։ Կարդալ ավելին․․․

 

 

 

«Endless Light in Science» գիտագործնական ամսագիր

 «Endless Light in Science» գիտագործնական ամսագիրը սկսել է հրատարկվել 2020 թ․-ից։ « Endless Light in Science» ամսագրին տրված է Միջազգային ստանդարտի համար (ISSN-France)։ Նախատեսվում է նաև հոդվածների տեղադրում E-library.ru գիտական ​​գրադարանում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհի գիտնականների ResearchGate և Google Scholar-ի հարթակներում: Կարդալ ավելին...

Հայտարարություն

2022 թ. հոկտեմբեր–դեկտեմբեր ամիսներին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են մասնագիտական որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտություններով.Կարդալ ավելին․․․

 

16-րդ տարեկան գիտաժողով՝ նվիրված ՀՌՀ-ի հիմնադրման 25-ամյակին

Հայ-Ռուսական համալսարանը 2022 թ.-ի դեկտեմբերի 5-9-ը կազմակերպում է 16-րդ տարեկան գիտաժողով՝ նվիրված ՀՌՀ-ի հիմնադրման 25-ամյակին:
Գիտաժողովն անցկացվելու է հետևյալ գիտական ուղղություններով՝ կարդալ ավելին․․․

Երիտասարդական բազմապրոֆիլային միջազգային օլիմպիադա
«Alliance of talents» կազմակերպության Երիտասարդական բազմապրոֆիլային միջազգային օլիմպիադայի կազմկոմիտեն 2022թ․-ի հոկտեմբերի 19-ից նոյեմբերի 23-ը կազմակերպում է երիտասարդական բազմապրոֆիլային օլիմպիադա մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, արվեստի, մշակույթի և լեզվաբանության (իտալերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն) անվանակարգերով։ Կարդալ ավելին․․․

«Մանկավարժական կրթություն. ավանդույթներ, նորարարություններ, հետազոտություններ, հեռանկարներ» խորգարով գիտաժողով

Շադրինսկու անվան պետական մանկավարժական համալսարանը 2022թ․-ի հոկտեմբերի 21-ին Zoom հարթակում կազմակերպում է «Մանկավարժական կրթություն. ավանդույթներ, նորարարություններ, հետազոտություններ, հեռանկարներ» խորգարով գիտաժողով։
Գիտաժողովին կարող են մասնակցել գիտաշխատողներ, համալսարանի դասախոսներ, ասպիրանտներ, գիտահետազոտական աշխատանքով զբաղվող բակալավրիատի ուսանողներ։ Կարդալ ավելին․․․

«Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով հանրապետական 2-րդ գիտաժողով

Գորիսի պետական համալսարանը 2022 թ․-ի հոկտեմբերի 27-28-ը կազմակերպում է «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով հանրապետական 2-րդ գիտաժողովը՝ նվիրված Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 55-ամյակին: Գիտաժողովին կարող են մասնակցել Հայաստանի, Արցախի, ինչպես նաև արտասահմանյան գիտակրթական կազմակերպությունների գիտնականները, մասնագետները, ասպիրանտներն ու հայցորդները: Կարդալ ավելին․․․

«Մանկավարժական սկիզբ — 2022 թ.» խորագրով երիտասարդ դասախոսների IV -րդ միջազգային մրցույթ

Մանկավարժական համալսարանների եվրասիական ասոցիացիան ԱՊՀ երկրների շարունակական մանկավարժական համակարգի երիտասարդ դասախոսների խորհրդի հետ համատեղ, անցկացնում է «Մանկավարժական սկիզբ -2022 թ.» խորագրով երիտասարդ դասախոսների IV միջազգային մրցույթ, որը նվիրված է Մոսկվայի պետական ​​մանկավարժական համալսարանի հիմնադրման 150-ամյակին և անվճար է։ Կարդալ ավելին․․․

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11, 2022 Թ

ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

(փոփոխվել են ՇՊՀ-ի ուսանողական հանրապետական գիտաժողովի ժամկետները)

Շիրակի պետական համալսարանում 2022 թ-ի սեպետմբերի 30-ին կազմակերպվող հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի ժամկետները փոփոխվել են այն տեղի է ունենալու 2022 թ.-ի նոյեմբերի 11-ին: Կարդալ ավելին․․․

 

Հարգելի՛ գործընկերներ, ասպիրանտներ և հայցորդներ

 

Հայտնում ենք, որ, համաձայն 13.09.2022թ.-ին Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (ԲՈԿ) կողմից տարածված տեղեկատվության, հաշվի առնելով այն, որ «Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի» փոփոխությունների հիման վրա 2017թ.-ին մասնագիտական քննությունների ծրագրերը վերանայվել և փոփոխվել են՝ ըստ այդմ բոլոր ասպիրանտներն ու հայցորդները, ովքեր իրենց մասնագիտական քննությունները հանձնել են մինչև 2017թ.-ը,  կարդալ ավելին․․․

«Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով N3 պարբերականում հոդվածների ընդունում

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի «Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով  N 3 պարբերականի հոդվածներն ընդունվում են 2022 թ․-ի հունիսի 6–ից  սեպտեմբերի 30–ը ներառյալ։ Պարբերականն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ–ի գիտական հրատարակությունների ցանկում։    Գիտական աշխատանքների ընդունման վերջնաժամկետը 2022 թ․-ի  սեպտեմբերի  30–ն է։ Կարդալ ավելին․․․

ՇՊՀ-ի 2022-2023 ուստարվա հայցորդության ընդունելության հայտարարություն

Հետազոտողի կրթական ծրագրով (հայցորդություն) ուսուցման համար կարող են դիմել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի (հնգամյա կրթություն) կրթական աստիճան ունեցող անձինք՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Կարդալ ավելին․․․

«Նոր տնտեսական աշխարհակարգը․․․ անցյալի դասերն ու ժամանակի մարտահրավերները» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Հայաստանի պետական ​​տնտեսագիտական ​​համալսարանը, Գ. Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանը և Հայաստանի պետական ​​տնտեսագիտական ​​համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղը 2022 թ․-ի հոկտեմբերի 19‑ից 21-ը կազմակերպում են  Կարդալ ավելին...

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թվականի N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են  մինչև 2022թ. սեպտեմբերի 15-ը: Կարդալ ավելին...

 

«Վիզուալ մարդաբանություն – 2022, պատմական քաղաք. անցյալի արդիականացումն ապագայի հեռանկարում» խորագրով IV միջազգային գիտաժողով

Նովգորոդի Յարոսլավ Իմաստունի անվան պետական համալսարանը 2022թ․-ի սեպտեմբերի 22-ից 23-ը կազմակերպում է «Վիզուալ մարդաբանություն–2022, պատմական քաղաք. անցյալի արդիականացումն ապագայի հեռանկարում» խորագրով IV միջազգային գիտաժողով, Կարդալ ավելին...

 

Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով ՇՊՀ-ում

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 30, 2022Թ

ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

2022թ.-ի սեպտեմբերի 30-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայանալու է հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Կարդալ ավելին...

 

Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված «Չարենցը և Գյումրին» խորագրով միջազգային գիտաժողով

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը, Շիրակի մարզային գրադարանը և «Շիրակի պետական համալսարան» հիմնադրամը 2022թ.-ի սեպտեմբերի 9-ին հրավիրում են Գյումրի՝ մասնակցելու մեծանուն հայ բանաստեղծ Ե. Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված «Չարենցը և Գյումրին» խորագրով միջազգային գիտաժողովին: Կարդալ ավելին...

 

«Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր» մրցույթ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեն կազմակերպում է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ)  Կարդալ ավելին...

 

«Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր» մրցույթ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեն կազմակերպում է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության «Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր» մրցույթը: Կարդալ ավելին...

 

«Մեկնաբանությունների բազմազանությունը» խորագրով երիտասարդական գիտագործնական VIII գիտաժողով

Տյումենի պետական համալսարանի հասարակական և հումանիտար գիտությունների ինստիտուտում 2022 թ․-ի հուլիսի 17-ին կազմակերպվում է «Մեկնաբանությունների բազմազանությունը» խորագրով երիտասարդական գիտագործնական VIII գիտաժողով, որի արդյունքում կհրատարակվի  РИНЦ-ի կողմից ինդեքսավորված հոդվածների էլեկտրոնային ժողովածու: Կարդալ ավելին...

 

«Խառը ուսուցման տեխնոլոգիա» առցանց դասընթաց

Կրթական տեխնոլոգիաների միջազգային կենտրոնը (ICET) 2022 թ․-ի հունիսի 25-ից օգոստոսի 23-ը կազմակերպում է «Խառը ուսուցման տեխնոլոգիա» առցանց դասընթացի 5-րդ փուլը։ Կարդալ ավելին...

 

Շիրակի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թ.-ի №1-ի հրատարակման մասին

Տեղեկացնում ենք, որ Շիրակի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թ.-ի №1 Ա և Բ պրակների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հետևյալ հղումներով` Կարդալ ավելին... 

 

«Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով N3 պարբերականում հոդվածների ընդունում

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի «Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով  N 3 պարբերականի հոդվածներն ընդունվում են 2022 թ․-ի հունիսի 6–ից  սեպտեմբերի 30–ը ներառյալ։ Կարդալ ավելին... 

 

«Դոբրոսվետ» խորագրով ուսումնամեթոդական և գիտական աշխատանքների IV համառուսական (միջազգային մասնակցով) մրցույթ

Բելգորոդի արվեստի և մշակույթի պետական ինստիտուտը կազմակերպում է «Դոբրոսվետ» խորագրով ուսումնամեթոդական և գիտական աշխատանքների IV համառուսական (միջազգային մասնակցով) մրցույթ։ Կարդալ ավելին... 

 

«Լյուդմիլա Ալեքսեևնա Վերբիցկայա՝ գիտնական, բանասեր, գիտության կազմակերպիչ, ռուսաց լեզվի հոգաբարձու» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Ռուսական կրթության ակադեմիան 202 2թ․-ի հունիսի 16-ից 17-ը կազմակերպում է «Լյուդմիլա Ալեքսեևնա Վերբիցկայա՝ գիտնական, բանասեր, գիտության կազմակերպիչ, ռուսաց լեզվի հոգաբարձու» խորագրով  միջազգային գիտաժողով, որը կանցկացվի խառը ձևաչափով՝ հեռավար մասնակցության հնարավորությամբ։ Կարդալ ավելին... 

 

«Ռուսական ծրագրային լուծումներ կրթության համար» խորագրով ֆորում

«Ռուսական ծրագրային լուծումներ կրթության համար» խորագրով ֆորումի շրջանակում 2022 թ․-ի հունիսի 8-ին ժամը 11:00-ին (Մոսկվայի ժամանակով) կազմակերպվում է առցանց պանելային նիստ, որին կմասնակցեն կրթական ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Կարդալ ավելին... 

 

Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով ՇՊՀ-ում

2022թ.-ի սեպտեմբերի 30-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայանալու է հանրապետական ուսանողական գիտաժողով:

Գիտաժողովի հիմնական ուղղություններն են՝  Կարդալ ավելին... 

 

Ուսանողների վարկանիշավորման մրցույթ

Սիրելի և հարգելի՛ ուսանողներ,

Մեկնարկել է ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման մրցույթը 2021-2022 ուստարվա համար՝ համաձայն ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կանոնակարգի։ Կարդալ ավելին... 

 

«Ռուսական ծրագրային լուծումները կրթության ոլորտում» ֆորում

Մանկավարժական համալսարանների Եվրասիական ասոցիացիան Մեդիակրթության մասնագետների ասոցիացիայի հետ համատեղ 2022թ.-ի հունիսի 8‑10-ը կազմակերպում է Կարդալ ավելին... 

 

Գիտական հետազոտությունների հայ-իտալական համատեղ թեմաների աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ - 2023»  մրցույթ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեն և Իտալիայի Հանրապետության ազգային հետազոտությունների խորհուրդը հայտարարում են Գիտական հետազոտությունների հայ-իտալական համատեղ թեմաների աջակցության  Կարդալ ավելին...

 

«Ժառանգության պահպանություն՝ հանուն կայուն ապագայի» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Հայաստանի ազգային գրադարանը կազմակերպում է «Ժառանգության պահպանություն՝ հանուն կայուն ապագայի» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված հայ գրատպության 510-ամյակին։ Կարդալ ավելին...

 

«Պորտասարը քաղաքակրթական բանալի» թեմայով բաց դասախոսություն ՇՊՀ-ում

Արվեստի ամբիոնի գիտական սեմինարի շրջանակներում ՇՊՀ-ում անցկացվելու է «Պորտասարը քաղաքակրթական բանալի» թեմայով բաց դասախոսություն: Կարդալ ավելին...

 

Ուսանողական գիտական շաբաթ ՀԱԱՀ-ում

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ) Հայաստանում առաջին անգամ կազմակերպում է  ուսանողական գիտական շաբաթ, որը կկայանա 2022թ․-ի մայիսի 23-ից 28-ը։ Կարդալ ավելին...

 

ՀՊՄՀ կազմավորման 100-ամյա հոբելյանին նվիրված «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը 2022 թ․-ի դեկտեմբերի 15-16 կազմակերպում է ՀՊՄՀ կազմավորման 100-ամյա հոբելյանին նվիրված «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները» խորագրով  միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում «Ժամանակակից մաթեմատիկա և  նորարարական մոտեցումները ուսուցման մեթոդիկայում» խորագրով միջազգային նստաշրջան: Կարդալ ավելին...

 

«Սոցիալական ոլորտի և կրթության հիմնախնդիրները. պատմություն, արդիականություն, հեռանկարներ» խորագրով համառուսաստանյան գիտագործնական գիտաժողով

Շադրինսկու պետական մանկավարժական համալսարանը 2022թ․-ի մայիսի 18‑ին կազմակերպում է «Սոցիալական ոլորտի և կրթության հիմնախնդիրները. պատմություն, արդիականություն, հեռանկարներ» խորագրով համառուսաստանյան գիտագործնական գիտաժողով։ Կարդալ ավելին...

 

ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թվականի N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման հայտարարություն

ՇՊՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թվականի N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2022թ.-ի սեպտեմբերի 15-ը: Կարդալ ավելին...

 

«Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» խորագրով 11-րդ միջազգային գիտաժողով

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը 2022 թ.-ի սեպտեմբերի 23-24-ին հրավիրում է Ձեզ Գյումրի՝ առկա և հեռավար կարգով մասնակցելու Կենտրոնի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» խորագրով 11-րդ միջազգային գիտաժողովի աշխատանքներին: Կարդալ ավելին...

 

«Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը» խորագրով միջազգային գիտաժողով

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը 2022 թ. հոկտեմբերի 10-12 հրավիրում է Երևանում մասնակցելու «Հայկական լեռնաշխարհի պատմամշակութային ժառանգությունը» խորագրով միջազգային գիտաժողովին: Կարդալ ավելին...

 

Շիրակի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2021 թ.-ի №2-ի հրատարակման մասին

Տեղեկացնում ենք, որ լույս է տեսել Շիրակի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2021 թ.-ի №2 Ա և Բ պրակները, և այժմ էլեկտրոնային տարբերակներն արդեն հասանելի են հետևյալ հղումներով՝ Կարդալ ավելին...

 

«Աշակերտը ժամանակակից աշխարհում. հաջողության բանաձև» խորագրով I միջազգային խառը ձևաչափով համագումար

Ռուսաստանի կրթության ակադեմիան 2022 թ.-ի ապրիլի 18-21-ը կազմակերպում է «Աշակերտը ժամանակակից աշխարհում. հաջողության բանաձև» խորագրով I միջազգային խառը ձևաչափով համագումարը, որը կանցկացվի՝ հեռավար և առկա մասնակցության ձևաչափերով: Կարդալ ավելին...

 

Արշակ Չոպանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հայագիտական միջազգային գիտաժողով

Երևանի պետական համալսարանի՝ ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոնը և «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը համատեղ կազմակերպում են հայագիտական միջազգային գիտաժողով՝  Կարդալ ավելին...

 

«Գիտական հետազոտություններ և նորարարություն» խորագրով I միջազգային գիտագործնական առցանց գիտաժողով

2022 թ.-ի ապրիլի  7-ից 8-ը Ուկրաինայի Դնեպր քաղաքում կազմակերպվում է «Գիտական հետազոտություններ և նորարարություն» խորագրով I միջազգային գիտագործնական առցանց գիտաժողով` նվիրված գիտության ժամանակակից նվաճումներին: Կարդալ ավելին...

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ. ապրիլ–հունիս ամիսներին Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանում հետազոտողի կրթական աստիճանում սովորողների համար (հայցորդ, ասպիրանտ) անցկացվելու են մասնագիտական որակավորման քննություններ հետևյալ մասնագիտություններով. Կարդալ ավելին...

 

Հանրապետական գիտագործնական կոնֆերանս՝ նվիրված Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմավորման 100–ամյակին

ՀՊՄՀ Կենսաբանության քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետը 2022թ.-ի հոկտեմբերի 10-ին կազմակերպում է «Կոնստրուկտիվ ֆիզիկա — սոցիալ – տնտեսաաշխարհագրական հետազոտություններին ներկայացվող ժամանակակից պատվերները և ստացված արդյունքների օգտագործման պրագմատիկ նշանակությունը» խորագրով հանրապետական գիտագործնական գիտաժողով՝ նվիրված Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմավորման 100–ամյակին: Կարդալ ավելին...

 

«Երիտասարդություն և գիտություն. իրականություն և ապագա» խորագրով XV միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Մոլդովայի պետական համալսարանը 2022 թ.-ի ապրիլի 13-ին կազմակերպում է «Երիտասարդություն և գիտություն. իրականություն և ապագա» խորագրով XV միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որի նպատակն է պայմաններ ստեղծել յուրաքանչյուր անհատի կարողությունների և տաղանդների իրացման համար՝ Կարդալ ավելին...

 

2021-2022 ուստարվա հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման գարնանային շրջանի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) հայտարարություն

2021-2022 ուստարում, ըստ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի, «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված 2006թ. հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) Կարդալ ավելին...

 

«Հումանիտար և բնական գիտությունների արդիական հիմնախնդիրները» խորագրով VI միջազգային գիտաժողով

Արցախի պետական համալսարանը 2022թ.-ի մայիսի 12-ից 13-ը կազմակերպում է տարեկան ուսանողական գիտաժողով: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: Կարդալ ավելին...

 

Ուսանողական գիտաժողով Արցախի պետական համալսարանում

Արցախի պետական համալսարանը 2022թ.-ի մայիսի 12-ից 13-ը կազմակերպում է տարեկան ուսանողական գիտաժողով: Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: Կարդալ ավելին...

 

«Մարդը սպորտի աշխարհում» խորագրով համառուսական երիտասարդ հետազոտողների գիտագործնական գիտաժողով

Սանկտ Պետերբուրգի Լեսգաֆտի անվան ազգային ֆիզիկակական կուլտուրայի, սպորտի և առողջության համալսարանի ուսանողական գիտական ​​ընկերությունը 2022 թ.-ի ապրիլի 4-ից 12-ը կազմակերպում է «Մարդը սպորտի աշխարհում» խորագրով միջազգային մասնակցությամբ երիտասարդ հետազոտողների համառուսական գիտագործնական գիտաժողով: Գիտաժողովին կարող են մասնակցել մագիստրատուրայի և բակալավրիատի ուսանողներ: Կարդալ ավելին...

 

Տարեկան ուսանողական գիտաժողով ՀՌՀ-ում

Հայ-Ռուսական համալսարանը 2022 թ.-ի ապրիլի 25-28-ը կազմակերպում է տարեկան ուսանողական գիտաժողով: Գիտաժողովն անցկացվելու է հետևյալ գիտական ուղղություններով՝ Կարդալ ավելին...

 

«Փափուկ հմտությունների նշանակությունը կյանքի և գիտական հաջողության համար» խորագրով գիտագործնական առցանց գիտաժողով

2022 թ.-ի մարտի 1-ից 2-ը Ուկրաինայի Դնեպր քաղաքում կազմակերպվում է «Փափուկ հմտությունների նշանակությունը կյանքի և գիտական հաջողության համար» խորագրով գիտագործնական առցանց գիտաժողով՝ նվիրված ժամանակակից աշխարհին անհրաժեշտ հմտությունների  ձևավորման և զարգացման փորձին: Կարդալ ավելին...

 

«Հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններ. արդիական խնդիրներ և ձեռքբերումներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնը հրավիրում է մասնակցելու կենտրոնում կայանալիք «Հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններ. արդիական խնդիրներ և ձեռքբերումներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովին՝ հանդես գալով զեկուցումներով։ Կարդալ ավելին...

 

Գավառի պետական համալսարանի ամենամյա՝ 25-րդ գիտաժողով

Գավառի պետական համալսարանը 2022 թ.-ի հուլիսի 2-ին առցանց ձևաչափով կազմակերպում է Գավառի պետական համալսարանի ամենամյա՝ 25-րդ գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել բուհերի դասախոսներ, ասպիրանտներ, գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվող անձինք: Կարդալ ավելին...

 

«Գիտություն, արվեստ, մշակույթ» ամսագիր

Բելգորոդի արվեստի և մշակույթի պետական ինստիտուտը հրավիրում է Ձեր հետազոտական ​​գործունեության արդյունքները հրապարակել «Գիտություն, արվեստ, մշակույթ» ամսագրում։ Կարդալ ավելին...

 

«Նոր հեռանկարներ ուսանողների գիտահետազոտական ներուժի բացահայտման համար» խորագրով ուսանողական գիտաժողով ՎՊՀ-ում

Վանաձորի պետական համալսարանի Ուսանողական գիտական ընկերությունը 2022 թ. ապրիլի 8-ին կազմակերպում է հանրապետական 11-րդ երիտասարդական գիտաժողով՝ «Նոր հեռանկարներ ուսանողների գիտահետազոտական ներուժի բացահայտման համար» խորագրով: Գիտաժողովը նախատեսում է առկա/հեռակա մասնակցության ձևեր: Կարդալ ավելին...

 

«Քայլ դեպի ապագա» խորագրով գիտնական երիտասարդների միջազգային ֆորում

Մոսկվայի Բաումանի անվան հումանիտար և տեխնիկական համասարանը  հրավիրում է հավակնոտ և տաղանդավոր երիտասարդներին, ովքեր ցանկանում են ցույց տալ իրենց համաշխարհային մակարդակի գիտական և տեխնոլոգիական նվաճումները,Կարդալ ավելին...

 

«Դաստիարակչական գործունեությունը կրթական կազմակերպություններում․ կրթական ոլորտի մասնակիցների անձնական աճի հարթակ» խորագրով համառուսաստանյան գիտագործնական գիտաժողով

ՌԴ-ի Նիժնայա Սալդայի  «Արվեստի մանակական դպրոցը Նիժնի Տագիլի կրթության զարգացման ինստիտուտի հետ համատեղ 2022 թ․-ի հունվարի 19-20-ը կազմակերպում է «Դաստիարակչական գործունեությունը կրթական կազմակերպություններում․ կրթական ոլորտի մասնակիցների անձնական աճի հարթակ» խորագրով համառուսաստանյան գիտագործնական գիտաժողով։ Կարդալ ավելին...

 

«Սոցիալ-մանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտապրակտիկ համաժողովը

2022 թ. մարտի 15-16-ին ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղը կազմակերպում է «Սոցիալ-մանկավարժական նորարարությունները կրթության մեջ» երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտապրակտիկ համաժողովը, որին կարող են մասնակցել բակալավրիատի և մագիստրատուրայի տարբեր մասնագիտությունների ուսանողներ, երիտասարդ դասախոսներ և գիտնականներ: Կարդալ ավելին...

 

«Ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի և մասնագիտական առարկաների դասավանդման նորարարական տեխնոլոգիաները» խորագրով միջազգային XIV գիտագործնական առցանց գիտաժողով

Մոզիրի պետական մանկավարժական համալսարանը 2022 թ.-ի մարտի 29-ին կազմակերպում է «Ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի և մասնագիտական առարկաների դասավանդման նորարարական տեխնոլոգիաները» խորագրով միջազգային XIV գիտագործնական առցանց գիտաժողով: Կարդալ ավելին...

 

«Գիտություն, մշակույթ, արվեստ. տեսությանն և պրակտիկային առնչվող խնդիրները» խորագրով համառուսական (միջազգային մասնակցությամբ) գիտագործնական գիտաժողով

Բելգորոդի արվեստի և մշակույթի պետական ինստիտուտը 2022 թ.-ի փետրվարի 18-ին կազմակերպում է «Գիտություն, մշակույթ, արվեստ. տեսությանն և  պրակտիկային առնչվող խնդիրները» խորագրով համառուսական (միջազգային մասնակցությամբ) գիտագործնական գիտաժողով: Կարդալ ավելին...

 

«Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները. բարձրագույն ուսումնական հաստատության և դպրոցի պրակտիկա» խորագրով VI միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Նովոկուզնեցկ քաղաքում 2022 թ.-ի փետրվարի 11-ին կազմակերպվելու է «Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները. բարձրագույն ուսումնական հաստատության և դպրոցի պրակտիկա» խորագրով VI միջազգային հեռակա գիտագործնական գիտաժողով: Կարդալ ավելին...

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողական համակազմի գիտական գործունեության զարգացման, ուսումնական աշխատանքների արդյունքների ներդրման նպատակով հայտարարում է ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթ՝  Կարդալ ավելին...

 

«Սպորտ, առողջություն, կրթություն» խորագրով ամենամյա ուսանողական գիտաժողով

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում 2022 թ.−ի հունիսի 14–16-ը կազմակերպվելու է «Սպորտ, առողջություն, կրթություն» խորագրով ամենամյա ուսանողական գիտաժողովը։

Գիտաժողովի կարգախոսն է՝ «Սպորտը հանուն առողջության»: Կարդալ ավելին...

 

«Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով ամենամյա միջազգային գիտաժողով

Հայաստանի  ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը  2022 թ.-ի հոկտեմբերի 11-13-ը  կազմակերպում է «Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով ամենամյա միջազգային գիտաժողով։ Կարդալ ավելին...

 

2021-2022 ուստարվա հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսուցման աշնանային շրջանի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) հայտարարություն

2021-2022 ուստարում, ըստ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի, «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» կարգի (հաստատված 2006թ. հուլիսի 27-ի N1183-Ն որոշում) և «ՇՊՀ-ում ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման» կանոնակարգի ստորև նշված կետի (հաստատված Գիտական խորհրդի՝ 2021թ.-ի փետրվարի 22-ի նիստում), Կարդալ ավելին...

 

«Կրթության մասին գիտությունների ոլորտում հետազոտությունների հեռանկարները» խորագրով գիտագործնական գիտաժողով

Ռուսաստանի կրթության ակադեմիան 2021 թ.-ի դեկտեմբերի 6-ից 7-ը կազմակերպում է «Կրթության մասին գիտությունների ոլորտում հետազոտությունների հեռանկարները» խորագրով գիտագործնական գիտաժողով խառը ձևաչափով՝ հեռավար մասնակցության հնարավորությամբ։ Կարդալ ավելին...

 

«Կրթությունը փոփոխվող աշխարհում. գլոբալ իրողությունների ազդեցությունը կրթական հետազոտությունների հեռանկարների և փորձի վրա» խորագրով համաժողով

2014 թ.-ից Երևանի պետական համալսարանը Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի անդամակցությամբ դարձել է Կրթական հետազոտությունների եվրոպական ասոցիացիայի /ԿՀԵԱ, EERA/ լիիրավ անդամ: ԿՀԵԱ-ն ամեն տարի իր համաժողովը՝ կրթական հետազոտությունների Եվրոպական կոնֆերանսը (ECER), անցկացնում է որևէ անդամ երկրում: Կարդալ ավելին...

 

Նոյեմբերի 11-12-ը ՇՊՀ-ում կայացավ «Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողովը

Շիրակի պետական համալսարանում նոյեմբերի 11-12-ը կայացավ «Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային առցանց գիտաժողովը։

COVID-19-ի համաճարակային վիճակի վատթարացմամբ պայմանավորված՝ նախապես հիբրիդային մասնակցության ձևով ծրագրված գիտաժողովն անցկացվեց միայն առցանց։ Կարդալ ավելին...

 

«Ռուսաց լեզուն համաշխարհային գիտակրթական հարթակում» խորագրով միջազգային գիտական կոնգրես

Ա. Ս. Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի պետական ​​ինստիտուտը Ղրղզ-Ռուսական Սլավոնական համալսարանի, Ռուս-Տաջիկական (Սլավոնական) համալսարանի, Բելառուս-Ռուսական համալսարանի, Ռուս-Հայկական համալսարանի հետ համատեղ 2021 թ․-ի դեկտեմբերի 6-10-ը կազմակերպում է «Ռուսաց լեզուն համաշխարհային գիտակրթական հարթակում» խորագրով միջազգային գիտական կոնգրես։ Կարդալ ավելին...

 

«Ռուսաց լեզուն և մշակույթն արտերկրում. լավագույն կրթական փորձը» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Ֆ. Մ. Դոստոևսկու անվան Օմսկի պետական ​​համալսարանը 2021 թ․-ի դեկտեմբերի 6-7-ը կազմակերպում է «Ռուսաց լեզուն և մշակույթը արտերկրում. լավագույն կրթական փորձը» խորագրով միջագային գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել ուսուցիչներ,  գիտնականներ, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուանողներ։ Կարդալ ավելին...

 

ՇՊՀ-ի «Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային առցանց գիտաժողով

2021 թ.-ի նոյեմբերի 11-12-ը ՇՊՀ-ում կայանալու է «Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային առցանց գիտաժողովը։  Կարդալ ավելին...

 

«Եվրասիական տարածություն» խորագրով միջազգային ֆորում

Հումանիտար գիտությունների պետական ակադեմիական համալսարանը, միջտարածաշրջանային փորձագիտական կենտրոնը, Ռուսաստանի լրագրողների միությունը, «Eurasia.Expert» հրատարակությունը և ինտեգրման հեռանկարների ուսումնասիրման կենտրոնը  202 1թ․-ի  հոկտեմբերի 12-14-ը կազմակերպել էին «Եվրասիական տարածություն» խորագրով միջազգային ֆորում։ Կարդալ ավելին...

 

«Սպորտի, զբոսաշրջության, կրթության և գիտության զարգացման առաջնահերթ ոլորտներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով

Նիժնի Նովգորոդի Ն. Ի. Լոբաչևսկու անվան Ազգային հետազոտական պետական ​​համալսարանը  2021 թ․-ի նոյեմբերի 18-ին հեռավար ձևաչափով կազմակերպում է  «Սպորտի, զբոսաշրջության, կրթության և գիտության զարգացման առաջնահերթ ոլորտներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական գիտաժողով, որին կարող են մասնակցել մինչև 35 տարեկան ուսանողներ, ասպիրանտներ, երիտասարդ ուսուցիչներ և հետազոտողներ։ Կարդալ ավելին...

 

«Կոոպերացիա և ձեռներեցություն. խնդիրներ և հեռանկարներ» խորագրով V միջազգային գիտաժողով

ՌԴ-ի Կազանի կոոպերատիվ ինստիտուտը 2021 թ․-ի նոյեմբերի 19-ին  կազմակերպում է «Կոոպերացիա և ձեռներեցություն. խնդիրներ և հեռանկարներ» խորագրով V միջազգային գիտաժողովը, որին կարող են մասնակցել երիտասարդ գիտնականներ, ասպիրանտներ, ուսանողներ։ Կարդալ ավելին...

 

«Երիտասարդությունը որպես գիտության ավանգարդ» խորգարով միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ

ՌԴ «ПРОРЫВ» մշակութային նորարարությունների, կրթական նախաձեռնությունների և ժամանակակից սոցիալական տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնը կազմակերպում է «Երիտասարդությունը որպես գիտության ավանգարդ» խորագարով միջազգային գիտահետազոտական մրցույթ: Կարդալ ավելին...

 

Մոսկվայի պետական մանակավարժական համալսարանն անցկացնում է դասախոսություններ

Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի Ընդհանուր ժողովի որոշման համաձայն՝ մանկավարժական կադրեր պատրաստելու նպատակով շարունակվում է միջազգային լուսաբանող առցանց նախագիծը, ինչը նախատեսում է մանկավարժական համալսարանի դասավանդողների կողմից «Ոսկե դասախոսություներ»-ի անցկացում: Կարդալ ավելին...

 

Նոյեմբերի 11-13-ը Շիրակի պետական համալսարանում կայանալիք «Կրթության և գիտության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի հեռավար անցկացման մասին

Տեղեկացնում ենք, որ հիմք ընդունելով ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2020 թ․-ի հոկտեմբերի 24-ի «ՀՀ-ում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-001-20 սանիտարահիգիենիկ կանոնները հաստատելու մասին» N 30Ն հրամանը,  Կարդալ ավելին...

 

«Հետազոտական հմտությունների զարգացում երիտասարդ հետազոտողների և ակադեմիական առաջնորդների համար» երկօրյա դասընթացներ ՇՊՀ-ում

ՇՊՀ-ում կայանալիք «Հետազոտական հմտությունների զարգացում երիտասարդ հետազոտողների և ակադեմիական առաջնորդների համար» երկօրյա դասընթացների մասնակցության համար դիմելու վերջնաժամկետը հոկտեմբերի 30-ն է:

Դիմելու համար անհրաժեշտ է մինչև ս/թ հոկտեմբերի 30-ը առցանց լրացնել հայտադիմումը՝ անցնելով հետևյալ հղմամբ. Կարդալ ավելին...

 

«Մրցունակ կրթության և գիտության հիմնախնդիրները հարափոփոխ աշխարհում» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Հյուսիսային համալսարանը 2021 թ.-ի դեկտեմբերի 1-2-ը կազմակերպում է «Մրցունակ կրթության և գիտության հիմնախնդիրները հարափոփոխ աշխարհում» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված բուհի հիմնադրման 25-ամյակին:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և արտասահմանյան բուհերի ու գիտահետազոտական կենտրոնների ասպիրանտները, հայցորդները, դասախոսները, գիտությունների թեկնածուներն ու դոկտորները: Կարդալ ավելին...

 

«Կերակուրի խորհրադանիշը Լուիս Քերոլի «Ալիսը հրաշքների աշխարհում» և «Ալիսը հայելու աշխարհում» հեքիաթներում» խորագրով գիտական սեմինար

ՇՊՀ-ի աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ Ադամյան Նելլին 2021 թ.-ի հոկտեմբերի 25-ին ժամը 13:30 կազմակերպում է «Կերակուրի խորհրադանիշը Լուիս Քերոլի «Ալիսը հրաշքների աշխարհում» և «Ալիսը հայելու  աշխարհում» հեքիաթներում» խորագրով գիտական սեմինար, որը անցկացվելու է  բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի Գ2-1 լսարանում:  Մուտքն ազատ է: Կարդալ ավելին...

 

«Ռուսաց լեզուն 3D ձևաչափով. լեզվաբանություն, կրթություն և մշակույթ» խորագրով միջազգային գիտաժողով

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը «Ռուսհամագործակցության» հայաստանյան ներկայացուցչության աջակցությամբ 2021 թ.- ի նոյեմբերի 11-ին և 12-ին կազմակերպում է «Ռուսաց լեզուն 3D ձևաչափով. լեզվաբանություն, կրթություն և մշակույթ» խորագրով IV միջազգային գիտաժողովը, որը նվիրված է ԱՊՀ-ի հիմնադրման 30-ամյակին: Կարդալ ավելին...

 

«Ռուսաց լեզու. ուսուցման ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական սեմինար

Ղրղզստանի Հանրապետությունում «դոկտոր Ռուշիչի լաբորատորիա»-ի դաշնային նախագծի շրջանակներում կանցկացվի «Ռուսաց լեզու. ուսուցման ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական սեմինար: Կայուն համաճարակաբանական իրավիճակի դեպքում սեմինարն կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով. Կարդալ ավելին...

 

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔ

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը շնորհավորում է ՇՊՀ-ի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» (Ա.02.04) մասնագիտությամբ ասպիրանտ Մելինե Խաչատրյանին և գիտական ղեկավար՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  Կարդալ ավելին...

 

«Ապագայի ինտելեկտ» խորագրով միջազգային գիտակրթական մրցույթ

Շադրինսկի պետական մանկավարժական համալսարանը Ռուսաստանի Դաշնության լուսավորչության նախարարության աջակցությամբ կազմակերպում «Ապագայի ինտելեկտ» խորագրով միջազգային գիտակրթական մրցույթ, որի նպատակն է ռուսերենի տարածումը որպես մշակույթ, գիտություն և կրթություն Ռուսաստանում ու արտասահմանում: Մրցույթին կարող են մասնակցել արտասահմացիները, ովքեր իրականացնում են ռուսերենով գիտակրթական և հետազոտական ծրագրեր:  Կարդալ ավելին...

 

«Հետազոտական հմտությունների զարգացում երիտասարդ հետազոտողների և ակադեմիական առաջնորդների համար» երկօրյա դասընթացներ ՇՊՀ-ում

Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի և «Փոլիսինեթ» գիտահետազոտական կենտրոնի համագործակցության արդյունքում մեկնարկում են «Հետազոտական հմտությունների զարգացում երիտասարդ հետազոտողների և ակադեմիական առաջնորդների համար» երկօրյա դասընթացները, որոնք տեղի կունենան ս/թ նոյեմբերի 18-ին և 19-ին Շիրակի պետական համալսարանում։ Կարդալ ավելին...