Իրադարձություններ

ՇՊՀ-ն՝ ՄԿԾ-ների կառավարման նոր ձևաչափով

ՄԿԾ-ների մեթոդական խորհուրդների հերթական նիստերը տեղի ունեցան «Կենսաբանության և քիմիայի», «Տնտեսագիտության», «Հայոց լեզվի և գրականության», «Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի» ամբիոններում։ Կարդալ ավելին․․․

ՇՊՀ-ն՝ ՄԿԾ-ների կառավարման նոր ձևաչափով

ՄԿԾ-ների մեթոդական խորհուրդների հերթական նիստերը տեղի ունեցան «Պատմության և իրավագիտության» և «Օտար լեզուների և գրականության» ամբիոններում։ Կարդալ ավելին․․․

ՇՊՀ-ն՝ ՄԿԾ-ների կառավարման նոր ձևաչափով

ՇՊՀ-ի «Աշխարհագրության և սերվիսի» ամբիոնում տեղի ունեցավ ՄԿԾ-ի մեթոդական խորհրդի նիստ՝ ամբիոնի վարիչի ԺՊ, «Աշխարհագրություն» մասնագիտության ՄԿԾ պատասխանատու Ա․ Վալեսյանի, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչների, գործատուների, շրջանավարտների և ուսանողների մասնակցությամբ։ Կարդալ ավելին․․․

Հավաստագրեր հանձնվեցին վերապատրաստման մասնակիցներին

Այսօր ՇՊՀ-ի ռեկտոր Երվանդ Սերոբյանը վկայագրեր հանձնեց ապրիլի 9-12-ը ՇՊՀ-ում անցկացված խորհրդատվական սեմինար-վերապատրաստման մասնակիցներին։ Վերապատրաստման նպատակն էր ՇՊՀ-ի շրջանավարտներին և բակալավրի մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ավարտական կուրսերի ուսանողներին ուսուցչի թափուր տեղը համալրելու համար հայտարարված մրցույթներին մասնակցելուն նախապատրաստելը։ Կարդալ ավելին․․․

«Արդյունավետ մենթորություն» թեմայով դասընթաց ՇՊՀ-ում

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի համակարգմամբ Շիրակի պետական համալսարանում մենթորության ինստիտուտի կայացման նպատակով «Նոր Լույս» մենթորինգ կենտրոն երիտասարդների համար ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Շողիկ Միքայելյանն անցկացրեց «Արդյունավետ մենթորություն» թեմայով դասընթաց։ Կարդալ ավելին․․․

Ճանաչողական այցով ՇՊՀ-ում էին Կոնրադ Ադենաուեր Հիմնադրամի ներկայացուցիչները

Շարունակելով ընդլայնել և բազմազանեցնել արտաքին համագործակցության շրջանակները՝ Շիրակի պետական համալսարանի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ԺՊ Ն․ Ավետիսյանը և Արտաքին համագործակցության կենտրոնի տնօրեն Հ․ Մելքոնյանն աշխատանքային հանդիպում ունեցան ճանաչողական այցով ՇՊՀ ժամանած՝ Կոնրադ Ադենաուեր Հիմնադրամի տարածաշրջանային ծրագրի տնօրեն Շտեֆան Մալերիուսի հետ։ Կարդալ ավելին․․․

Հանդիպում-քննարկում ՇՊՀ-ի գործատուների հետ

ՇՊՀ-ի «Ուսանողների կարիքների բացահայտման և օժանդակման կարգի» համաձայն յուրաքանչյուր քննաշրջանի ավարտից հետո ուսանողների կարիքների վերհանման և դրանց հնարավոր լուծումների բացահայտման նպատակով իրականացվող այս փուլի վերջին հանդիպումը ՇՊՀ-ի այն գործատուների հետ էր, որտեղ համալսարանի ուսանողները նախորդ կիսամյակում անցկացրել էին իրենց ուսումնական և արտադրական պրակտիկաները։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ավելի քան երեսուն գործատու։ Կարդալ ավելին․․․

Հանդիպում-քննարկում ուսանողների կարիքների վերհանման նպատակով

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտոր Երվանդ Սերոբյանի, կենտրոնների տնօրենների, Որակի ապահովման բաժնի պետի և Ուսանողական խորհրդի անդամների միջև տեղի ունեցավ հանդիպում-քննարկում ուսանողների կարիքների վերհանման և դրանց համար հնարավոր լուծումներ գտնելու նպատակով։ Կարդալ ավելին․․․

Հանդիպում-քննարկումներ ՇՊՀ-ում` ուսանողների կարիքների վերհանման և դրանց հնարավոր լուծումնների քննարկման մասին

Մարտի 13-15-ը Շիրակի պետական համալսարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցան հանդիպում-քննարկումներ Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ԺՊ Նազելի Ավետիսյանի, Որակի ապահովման բաժնի պետ Գայանե Ավետիսյանի, Ուսանողների աջակցության բուհ-գործատու համագործակցության բաժնի պետ Վահրամ Էլոյանի, ֆակուլտետների դեկանների, Ռազմական ամբիոնի պետ, գնդապետ Արթուր Մկրտչյանի, ուսումնական խորհրդատուների և կուրսերի ավագների մասնակցությամբ: Կարդալ ավելին․․․

ՇՊՀ-ում անցկացվեց ուսանողների մնացորդային գիտելիքների ստուգում

Փետրվարի 8-ին և 9-ին ՇՊՀ-ում անցկացվեց ուսանողների մնացորդային գիտելիքների ստուգում։

Շիրակի պետական համալսարանում գնահատման համակարգի օբյեկտիվությունը և անաչառությունն ապահովվում է մի շարք գործիքներով, որոնցից մեկն էլ մնացորդային գիտելիքների ստուգումն է։ Մնացորդային գիտելիքն այն նվազագույն պաշարն է, որն ուսանողը պարտավոր է կուտակել՝ ելնելով ծրագրային պահանջներից և իր բնատուր հնարավորություններից: Կարդալ ավելին․․․

Հայտարարություն

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում առկա ուսուցման բակալավրի և մագիստրատուրայի՝ 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները մեկնարկելու են 2024 թվականի փետրվարի 5-ին։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների՝ ներբուհական և բուհից բուհ տեղափոխությունների  մասին Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին: Կարդալ ավելին…

ՇՊՀ-ում կայացավ տեղեկատվական–իրազեկման հանդիպում՝ նվիրված գրագողության դեմ պայքարի և ակադեմիական ազնվության ապահովմանը

Շիրակի պետական համալսարանի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման, Գիտական քաղաքականության և նորարարության կենտրոնների, «Իրավագիտակից հասարակություն» ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ, վերջինիս և համալսարանի միջև կնքված հուշագրի շրջանակներում, 08.12.2023թ. նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ տեղեկատվական-իրազեկման հանդիպում, որի նպատակն էր աշխատակիցներին և ուսանողներին գրագողության դեմ պայքարի և ակադեմիական ազնվության ապահովման համար համալսարանում առկա մեխանիզմներն ու հնարավորությունները ներկայացնելը։ Կարդալ ավելին…

ՇՊՀ-ի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն անցկացրեց «Ինքնակարգավորում, էթիկա և ինքնակարգավորման մեթոդաբանություն» թեմայով սեմինար

Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը բուհի վարչական, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների համար անցկացրեց «Ինքնակարգավորում, էթիկա և ինքնակարգավորման մեթոդաբանություն» թեմայով սեմինար։ Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների՝ ներբուհական և բուհից բուհ տեղափոխությունների  մասին. Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին. Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին․ Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների՝ ներբուհական և բուհից բուհ տեղափոխությունների  մասին․ Կարդալ ավելին…

Հանդիպումներ գործող ՄԿԾ-ների բարելավման նպատակով

Գործող ՄԿԾ-ների բարելավման շրջանակում ներքին և արտաքին շահակիցների ակտիվ ներգրավմամբ, ինչպես նաև ուսումնասիրված և վերլուծված կարիքների հիման վրա ՇՊՀ-ում մեկնարկել է ՄԿԾ-ների բարելավման գործընթացը։ Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023 թվականի մարտի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ը «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը շարունակում է դիմումներ ընդունել նախորդ տարվա այն շրջանավարտներից, ովքեր կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների՝ ներբուհական և բուհից բուհ տեղափոխությունների  մասին.․ Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին․ Կարդալ ավելին…

Մասնագիտական կողմնորոշման այց ՇՊՀ

Մասնագիտական կողմնորոշման այցով Շիրակի պետական համալսարանում էին բուհի ապագա դիմորդները։

Հանդիպումը կազմակերպվել էր  ՇՊՀ-ի ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության բաժնի ու «Աջակցություն տաղանդավոր և օժտված երեխաներին» ՀԿ-ի համագործակցությամբ։ Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր ԱՐ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության՝ 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ և ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի /ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 2018թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1676-Ն հրամանի հավելված/ դրույթների պահանջները՝ §Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված (ազատված), տեղափոխվող  ուսանողներին: Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Ս/թ հոկտեմբերի 3-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը դիմումներ է ընդունում նախորդ ուստարվա(ների) այն շրջանավարտներից, ովքեր… կարդալ ավելին…

ՇՊՀ-ում էին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչները

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանում էին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչները՝ հանրային համագործակցության բաժնի ղեկավար Վարդան Ղափլանյանի ղեկավարությամբ։ Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության՝ 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ և ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի /ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 2018թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1676-Ն հրամանի հավելված/ դրույթների պահանջները՝ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված (ազատված), տեղափոխվող  ուսանողներին Կարդալ ավելին…

Նամակ բուհերի շրջանավարտներին

Ավարտական կուրսի սիրելի՛ ուսանողներ,

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական հիմնադրամը Ձեզ է առաջարկում կրթության ոլորտում ձեր կարիերան սկսելու հիանալի հնարավորություն։ Կարդալ ավելին…

Մեկնարկում է բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսերի ուսանողների պրակտիկան

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի․ Շուխյանը պրակտիկային ընդառաջ հերթական տեղեկատվական հանդիպումն անցկացրեց։ Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ և ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի /ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2018թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1676-Ն հրամանի հավելված/ դրույթների պահանջները՝ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված, տեղափոխվող  ուսանողներին Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական առցանց հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի. Շուխյանը պրակտիկային ընդառաջ առցանց հանդիպում է անցկացրել ուսանողների հետ։ Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական առցանց հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի. Շուխյանը պրակտիկային ընդառաջ հանդիպում է անցկացրել ուսանողների հետ։ Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով  հանդիպումն անցել է առցանց ձևաչափով։ Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ և ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դեկտեմբերի 14-ին Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տեղեկատվական հանդիպում անցկացրեցին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի ներկայացուցիչները։ Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ ուսանողներ, 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին և 15-ին Գյումրիում կմեկնարկեն «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական ծրագրի տեղեկատվական օրերը: Կարդալ ավելին…

ՇՊՀ-ի 2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

Սիրելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի նոյեմբերի 1-ից մեկնարկում են 2021-22 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով հեռակա ուսուցման կուրսերի 1-ին կիսամյակի դասերը՝ առցանց եղանակով: Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները՝ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված,    Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված և հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները, Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական առցանց հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Մարտի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի. Շուխյանը պրակտիկային ընդառաջ առցանց հանդիպում անցկացրեց բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 3-րդ կուրսերի ուսանողների ու նրանց դասախոս-մեթոդիստների հետ։  Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված և հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները, Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական առցանց հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի ուսանողների և նրանց դասախոս- մեթոդիստների մասնակցությամբ տեղեկատվական առցանց հանդիպում է կայացել՝  մարտի 4-ից ապրիլի 2-ը նախատեսված  մանկավարժական, արտադրական և ուսումնական պրակտիկաներին ընդառաջ։ Կարդալ ավելին…

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի մասնակիցների հերթական հանդիպումը ՇՊՀ-ում

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական հիմնադրամի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը համալսարանի ուսանողների և դասախոսների հետ։ Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված և հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները,  Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները՝ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված, տեղափոխվող ուսանողներին Կարդալ ավելին…

Աշխատանքային քննարկում «Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացի շրջանակներում

Հայաստանի 5 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում՝ Երևանի պետական, Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական, Շիրակի պետական և Վանաձորի պետական համալսարաններում կներդրվի քաղաքացիական կրթության «Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացը։ Կարդալ ավելին…

ՇՊՀ-ում էին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչները

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանում էին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչները։
ՇՊՀ-ի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի տնօրեն Նազելի Ավետիսյանի և կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ինեսսա Շուխյանի հետ ծրագրի ներկայացուցիչները քննարկեցին համագործակցության հետագա քայլերը, ուսանողների շրջանում տեղեկատվության ապահովման և ներգրավածության ուղիները։ Կարդալ ավելին…

Նախապատրաստական դասընթացներ՝ ՇՊՀ դասախոսների մասնակցությամբ

Ժամանակի մարտահրավերին դիմակայելու համար և մտահոգ լինելով նոր՝ 2020-2021 ուստարում համալսարանում ուսումնական գործունեության իրականացման ու մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի խնդիրներով՝ Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի նախաձեռնությամբ մշակվել է նախապատրաստական դասընթացի ծրագիր համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական համակազմերի համար:  Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված և հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները, Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻ ԵՆԹԱԿԱ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

2020-2021 ուստարվա ընդունելության մրցույթը հաղթահարած ՇՊՀ-ի հարգելի´ զորակոչիկ դիմորդներ,

Ազգային բանակ զորակոչվելու կապակցությամբ ձեր դիմումները խնդրում ենք ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով ՇՊՀ-ի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պաշտոնական էլ.փոստին՝ ugkkshsu@gmail.com, համապատասխան ձևաչափով՝ կցելով զինվորական կոմիսարիատի ծանուցագրի պատճենը և դիմումատուի անձնագրի պատճենը։ Կարդալ ավելին…

Մեկնարկում է ՇՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 4-րդ կուրսերի պրակտիկան

ՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի պրակտիկան կանցկացվի 24․02․2020- 20․03․2020։

Պրակտիկային ընդառաջ ուսանողների հետ տեղեկատվական հանդիպում անցկացրեց  համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի. Շուխյանը։  Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի ուսանողների մասնակցությամբ տեղեկատվական հանդիպում կայացավ՝ փետրվարի 3-ից մարտի 6-ը նախատեսված պրակտիկային ընդառաջ։ Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված այն ուսանողները, ովքեր ցանկանում են ուսումնառությունը շարունակել բուհի հեռակա համակարգում՝ համապատասխան կամ հարակից մասնագիտություններով, ՇՊՀ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոն կարող են դիմումներ ներկայացնել ս/թ հոկտեմբերի 10-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Կարդալ ավելին…