ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՇՊՀ-ում անցկացվեց ուսանողների մնացորդային գիտելիքների ստուգում

Փետրվարի 8-ին և 9-ին ՇՊՀ-ում անցկացվեց ուսանողների մնացորդային գիտելիքների ստուգում։

Շիրակի պետական համալսարանում գնահատման համակարգի օբյեկտիվությունը և անաչառությունն ապահովվում է մի շարք գործիքներով, որոնցից մեկն էլ մնացորդային գիտելիքների ստուգումն է։ Մնացորդային գիտելիքն այն նվազագույն պաշարն է, որն ուսանողը պարտավոր է կուտակել՝ ելնելով ծրագրային պահանջներից և իր բնատուր հնարավորություններից: Կարդալ ավելին․․․

Հայտարարություն

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում առկա ուսուցման բակալավրի և մագիստրատուրայի՝ 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները մեկնարկելու են 2024 թվականի փետրվարի 5-ին։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների՝ ներբուհական և բուհից բուհ տեղափոխությունների  մասին Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին: Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների՝ ներբուհական և բուհից բուհ տեղափոխությունների  մասին. Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին. Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին․ Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների՝ ներբուհական և բուհից բուհ տեղափոխությունների  մասին․ Կարդալ ավելին…

Հանդիպումներ գործող ՄԿԾ-ների բարելավման նպատակով

Գործող ՄԿԾ-ների բարելավման շրջանակում ներքին և արտաքին շահակիցների ակտիվ ներգրավմամբ, ինչպես նաև ուսումնասիրված և վերլուծված կարիքների հիման վրա ՇՊՀ-ում մեկնարկել է ՄԿԾ-ների բարելավման գործընթացը։ Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2023 թվականի մարտի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ը «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը շարունակում է դիմումներ ընդունել նախորդ տարվա այն շրջանավարտներից, ովքեր կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների՝ ներբուհական և բուհից բուհ տեղափոխությունների  մասին.․ Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնման մասին․ Կարդալ ավելին…

Մասնագիտական կողմնորոշման այց ՇՊՀ

Մասնագիտական կողմնորոշման այցով Շիրակի պետական համալսարանում էին բուհի ապագա դիմորդները։

Հանդիպումը կազմակերպվել էր  ՇՊՀ-ի ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու համագործակցության բաժնի ու «Աջակցություն տաղանդավոր և օժտված երեխաներին» ՀԿ-ի համագործակցությամբ։ Կարդալ ավելին…

Հ Ա Յ Տ Ա Ր ԱՐ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության՝ 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ և ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի /ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 2018թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1676-Ն հրամանի հավելված/ դրույթների պահանջները՝ §Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան¦ հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված (ազատված), տեղափոխվող  ուսանողներին: Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Ս/թ հոկտեմբերի 3-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը դիմումներ է ընդունում նախորդ ուստարվա(ների) այն շրջանավարտներից, ովքեր… կարդալ ավելին…

ՇՊՀ-ում էին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչները

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանում էին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչները՝ հանրային համագործակցության բաժնի ղեկավար Վարդան Ղափլանյանի ղեկավարությամբ։ Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության՝ 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ և ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի /ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի՝ 2018թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1676-Ն հրամանի հավելված/ դրույթների պահանջները՝ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված (ազատված), տեղափոխվող  ուսանողներին Կարդալ ավելին…

Նամակ բուհերի շրջանավարտներին

Ավարտական կուրսի սիրելի՛ ուսանողներ,

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական հիմնադրամը Ձեզ է առաջարկում կրթության ոլորտում ձեր կարիերան սկսելու հիանալի հնարավորություն։ Կարդալ ավելին…

Մեկնարկում է բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսերի ուսանողների պրակտիկան

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի․ Շուխյանը պրակտիկային ընդառաջ հերթական տեղեկատվական հանդիպումն անցկացրեց։ Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ և ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգի /ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2018թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1676-Ն հրամանի հավելված/ դրույթների պահանջները՝ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված, տեղափոխվող  ուսանողներին Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական առցանց հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի. Շուխյանը պրակտիկային ընդառաջ առցանց հանդիպում է անցկացրել ուսանողների հետ։ Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական առցանց հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի. Շուխյանը պրակտիկային ընդառաջ հանդիպում է անցկացրել ուսանողների հետ։ Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով  հանդիպումն անցել է առցանց ձևաչափով։ Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ և ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների հեռացման (ազատման) Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դեկտեմբերի 14-ին Շիրակի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տեղեկատվական հանդիպում անցկացրեցին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի ներկայացուցիչները։ Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ ուսանողներ, 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին և 15-ին Գյումրիում կմեկնարկեն «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական ծրագրի տեղեկատվական օրերը: Կարդալ ավելին…

ՇՊՀ-ի 2021-22 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

Սիրելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի նոյեմբերի 1-ից մեկնարկում են 2021-22 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով հեռակա ուսուցման կուրսերի 1-ին կիսամյակի դասերը՝ առցանց եղանակով: Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները՝ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված,    Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված և հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները, Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական առցանց հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Մարտի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի. Շուխյանը պրակտիկային ընդառաջ առցանց հանդիպում անցկացրեց բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 3-րդ կուրսերի ուսանողների ու նրանց դասախոս-մեթոդիստների հետ։  Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված և հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները, Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական առցանց հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի ուսանողների և նրանց դասախոս- մեթոդիստների մասնակցությամբ տեղեկատվական առցանց հանդիպում է կայացել՝  մարտի 4-ից ապրիլի 2-ը նախատեսված  մանկավարժական, արտադրական և ուսումնական պրակտիկաներին ընդառաջ։ Կարդալ ավելին…

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ի մասնակիցների հերթական հանդիպումը ՇՊՀ-ում

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» կրթական հիմնադրամի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը համալսարանի ուսանողների և դասախոսների հետ։ Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված և հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները,  Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները՝ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված, տեղափոխվող ուսանողներին Կարդալ ավելին…

Աշխատանքային քննարկում «Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացի շրջանակներում

Հայաստանի 5 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում՝ Երևանի պետական, Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական, Շիրակի պետական և Վանաձորի պետական համալսարաններում կներդրվի քաղաքացիական կրթության «Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացը։ Կարդալ ավելին…

ՇՊՀ-ում էին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչները

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանում էին «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ներկայացուցիչները։
ՇՊՀ-ի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի տնօրեն Նազելի Ավետիսյանի և կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ինեսսա Շուխյանի հետ ծրագրի ներկայացուցիչները քննարկեցին համագործակցության հետագա քայլերը, ուսանողների շրջանում տեղեկատվության ապահովման և ներգրավածության ուղիները։ Կարդալ ավելին…

Նախապատրաստական դասընթացներ՝ ՇՊՀ դասախոսների մասնակցությամբ

Ժամանակի մարտահրավերին դիմակայելու համար և մտահոգ լինելով նոր՝ 2020-2021 ուստարում համալսարանում ուսումնական գործունեության իրականացման ու մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի խնդիրներով՝ Շիրակի պետական համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի նախաձեռնությամբ մշակվել է նախապատրաստական դասընթացի ծրագիր համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական համակազմերի համար:  Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված և հիմք ընդունելով «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության» կարգի /ՀՀ կառավարության 2011թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 1240-Ն որոշում/ դրույթների պահանջները, Կարդալ ավելին…

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԶՈՐԱԿՈՉԻ ԵՆԹԱԿԱ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

2020-2021 ուստարվա ընդունելության մրցույթը հաղթահարած ՇՊՀ-ի հարգելի´ զորակոչիկ դիմորդներ,

Ազգային բանակ զորակոչվելու կապակցությամբ ձեր դիմումները խնդրում ենք ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով ՇՊՀ-ի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պաշտոնական էլ.փոստին՝ ugkkshsu@gmail.com, համապատասխան ձևաչափով՝ կցելով զինվորական կոմիսարիատի ծանուցագրի պատճենը և դիմումատուի անձնագրի պատճենը։ Կարդալ ավելին…

Մեկնարկում է ՇՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 4-րդ կուրսերի պրակտիկան

ՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի պրակտիկան կանցկացվի 24․02․2020- 20․03․2020։

Պրակտիկային ընդառաջ ուսանողների հետ տեղեկատվական հանդիպում անցկացրեց  համալսարանի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրակտիկայի պատասխանատու Ի. Շուխյանը։  Կարդալ ավելին…

Տեղեկատվական հանդիպում՝ պրակտիկային ընդառաջ

Այսօր Շիրակի պետական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի ուսանողների մասնակցությամբ տեղեկատվական հանդիպում կայացավ՝ փետրվարի 3-ից մարտի 6-ը նախատեսված պրակտիկային ընդառաջ։ Կարդալ ավելին…

Հայտարարություն

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամից և այլ բուհերից հեռացված, ազատված այն ուսանողները, ովքեր ցանկանում են ուսումնառությունը շարունակել բուհի հեռակա համակարգում՝ համապատասխան կամ հարակից մասնագիտություններով, ՇՊՀ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոն կարող են դիմումներ ներկայացնել ս/թ հոկտեմբերի 10-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Կարդալ ավելին…