ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

2023-08-31 / ՇՊՀ Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 2023-2027թթ․ հնգամյա/ամենամյա աշխատանքային ծրագիր

2021-12-06 / ՇՊՀ հիմնադրամի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ 

2021-10-26/ ՇՊՀ Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կանոնակարգ

2021-02-22/ ՇՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով իրականացվող պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ

2020-08-27 / ՇՊՀ ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսային (covid-19) համավարակի պայմաններում ուսումնական գործընթացի կառավարման վերաբերյալ ընթացակարգ

2019-11-26 / ՇՊՀ մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ- 2019

2017-12-28 / ՇՊՀ մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգ

2017-12-28 / ՇՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգ

2017-01-30 / ՇՊՀ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի կանոնադրություն

2013-10-29 / Բակալավրիատի առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի կրեդիտային կրթական ծրագրերով ուսումնառության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման ընթացակարգ

2012-10-18 / Ուսումնամեթոդական վարչության կանոնակարգ

2012-04-06 / Ուսանողների ուսումնառության ընդհատման, հեռացման (ազատման) և վերականգման կանոնակարգ