ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի
պրոռեկտոր-տնօրենի ԺՊ

Նազելի Աշոտի Ավետիսյան

Ինքնակենսագրություն

Կենտրոնի փոխտնօրեն
Աղաբաբյան Սաթենիկ
Ինքնակենսագրություն

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի ուսանողական և ՊԴ կազմերի բազայի պատասխանատու

Արաքսի Գևորգյան

Ինքնակենսագրություն

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի ուսանողների հաշվառման և շարժի պատասխանատու

Սահականուշ Գրիգորյան

Ինքնակենսագրություն

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի ուսանողների հաշվառման և շարժի պատասխանատու

Քրիստինե Նիկողոսյան

Ինքնակենսագրություն

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման  կենտրոնի սովորողների համակազմի հաշվառման համակարգի պատասխանատու

Աննա Գևորգյան

Ինքնակենսագրություն

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի ուսումնական գործընթացի մշտադիտարկման պատասխանատու

Զարինե Գրիգորյան

Ինքնակենսագրություն