Հայտարարություն

Ս/թ հոկտեմբերի 3-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը դիմումներ է ընդունում նախորդ ուստարվա(ների) այն շրջանավարտներից, ովքեր չեն ներկայացել ամփոփիչ ատեստավորմանը, կամ ստացել են «անբավարար» գնահատական և ցանկանում են այն վերահանձնել 2022-2023 ուսումնական տարվա շրջանավարտների հետ: