Նիստ 23

Որակի համակարգողների ընդլայնված նիստ

2019թ.-ի նոյեմբերի 25-ին կայացավ Որակի համակարգողների ընդլայնված նիստը, որտեղ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանի հետ քննարկվեց 7-րդ չափանիշը՝ Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ: Ներկա էր այդ չափանիշի ինքնավերլուծություն իրականացնող հանձնախումբը` Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն Թ. Խաչատրյանի գլխավորությամբ: Քննարկման արդյունքում որոշվեց որոշ փոփոխություններ իրականացնել, որոնք ներկայացվելու են նաև էլեկտրոնային տարբերակով: