Նիստ 14

2019 թվականի մայիսի 30-ին անցկացվեց Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հերթական նիստը ֆակուլտետների, ամբիոնների որակի համակարգողների հետ:

Կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանը անդրադարձավ ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի փաստաթղթերի վարչական կարգապահական ստուգման ձևաթերթի բովանդակությանը և առաջիկայում անցկացվելիք ստուգումներին: Այնուհետև ներկայացրեց Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հաշվետվության մեջ առկա վերլուծություններն, որոնք վերաբերում էին շրջանավարտների շրջանում իրականացված հարցումներին: Անդրադարձավ արդյունքում բարձրացված խնդիրներին: