ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության Կոմիտեի Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված Շիրակի պետական համալսարանի թեմաների մասին

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության Կոմիտեի Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման են երաշխավորվել Շիրակի պետական համալսարանի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ ամբիոնի կողմից ներկայացված երկու թեմա՝

  • Նանոնյութերի դեֆորմացիոն մոդելները՝ որպես մոմենտային առաձգականության տեսությամբ ճկուն սալեր և թաղանթներ

ղեկավար՝   Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի- ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ

անդամներ՝ Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի-ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր պրոֆեսոր,

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Ժամակոչյան Քնարիկ Արարատի- ֆիզմաթ գիտ. թեկն.

Խաչատրյան Մելինե Վարդանի- ֆիզմաթ գիտ. թեկն.

  • Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական հիմնարար կապերի և առարկայական մեթոդների վեր հանումը որպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոց

ղեկավար՝   Մանուկյան Վարդան Ֆրանցի-ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ

անդամներ՝ Նիկողոսյան Գագիկ Սերյոժայի- ֆիզմաթ գիտ. թեկն.

Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի- ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ

Նազարյան Նունե Ալեքսանի-մանկ. գիտ. թեկն.

http://scs.am/files/tematik-11.10.2021.pdf