ԳՔՈԱԿԿ-ի տնօրեն Ա. Սարգսյանի և Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան Օֆ. Հովհաննիսյանի հանդիպում-քննարկումը

2021 թ.-ի հունիսի 3-ին կայացավ ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանի և Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան Օֆ. Հովհաննիսյանի հանդիպում‑քննարկումը: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ֆակուլտետին առնչվող կարևորագույն հարցերի շրջանակ, առկա խնդիրները և հետագա բարելավումների միտումները։ Միաժամանակ բացահայտվեց ուսանողակենտրոն ուսումնառության հետաքրքիր լավ փորձ: