ԳՔՈԱԿԿ-ի տնօրեն Ա. Սարգսյանի և Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան Բ. Պողոսյանի հանդիպում-քննարկումը

2021 թ․-ի մայիսի 10-ին կայացավ ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանի և Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի Բ. Պողոսյանի հանդիպում-քննարկումը: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ֆակուլտետին առնչվող կարևորագույն հարցերի շրջանակ, առկա խնդիրները և հետագա բարելավումների միտումները։