ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման իրականացման գործընթացից դասախոսների գոհունակության և կարիքների գնահատման հարցումներ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը 2021թ.-ի նոյեմբեր ամսից իրականացրել է ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման իրականացման գործընթացից դասախոսների գոհունակության և կարիքների գնահատման հարցումներ, որոնք նպատակ ունեն գահատելու բուհում իրականացվող հեռավար ուսուցման գործընթացի արդյունավետությունը և վեր հանելու կարիքները:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT6M9B494C7FovYZ_qIqROpSZV9mu1JETnGJdFKdjkGldpuw/viewform?usp=sf_link