ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ

ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

2018թ.-ի ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթին Շիրակի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից ներկայացվեց 3 հայտ.

ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԵՄԱ
1. Հայոց լեզու և գրականություն 1.         Հովիկ Մելքոնյան

2.         Անահիտ Հովհաննիսյան

3.         Էլվիրա Զարգարյան

4.         Էմմա Կարապետյան

«Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման մեթոդաբանական սկզբունքները որակի ընդհանուր կառավարման համատեքստում»
2. Գործարարություն և վարչարարություն 1.         Արթուր Մկրտչյան

2.         Արամ Սուքիասյան

3.         Խաչատուր Իսրայելյան

4.         Լաուրա Խաչատրյան

«Ինովացիոն գիտաարտադրական կլաստերի ձևավորման հարցերի հետազոտությունը Շիրակի տարածաշրջանում»
3. Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 1.       Հենրիկ Դրմեյան

2.       Նունե Նազարյան

3.       Արմեն Մելքոնյան

4.       Քնարիկ Երիցյան

«Ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացումը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում»

Տեխնիկական ստուգման, արտաքին փորձաքննության և ներբուհական Խորհրդի կողմից իրականացված գնահատման արդյունքում հետևյալ հայտը ներկայացվեց ֆինանսավորման:

ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԵՄԱ
1. Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 1.       Հենրիկ Դրմեյան

2.       Նունե Նազարյան

3.       Արմեն Մելքոնյան

4.       Քնարիկ Երիցյան

«Ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացումը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում»

Հայտի հակիրճ նկարագիրը՝ ստորև:

Ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացումը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում