ՇՊՀ գիտական տեղեկագրի խմբագրական կազմ

Պրակ Ա

Գլխավոր խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Հ. Սարգսյան

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ալեքսանյան Ս.Ս. (կենս. գիտ. դոկ., պրոֆ.), Բաղրամյան Ա. Խ. (երկր.-հանք. գիտ. դոկ., պրո­ֆ.),  Դրմեյան Հ. Ռ. (տեխ. գիտ. դոկ., պրոֆ.), Մարտիրոսյան Լ.Մ. (աշխ.գիտ. թեկն., դոցենտ), Մինասյան Ս. Գ. (տնտ. թեկն.), Մարգարյան Լ. Մ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, պատասխանատու քարտուղար), Սո­ղոյան Ս. Ս. (մանկ. գիտ. դոկ., դոցենտ), Ֆարմանյան Ա. Ժ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, գլխավոր խմբագրի տեղակալ):


Պրակ Բ

Գլխավոր խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Հ. Սարգսյան

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ամբարդարյան Գ. Հ. (բան. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր), Խաչիկյան Գ. Վ. (բան. գիտ. դոկ., դոցենտ), Կիրակոսյան Ա. Ս. (մանկ. գիտ. դոկ., դոցենտ), Հայրապետյան Ս. Ա. (բան. գիտ. դոկ., դոցենտ), Հովհաննիսյան Ա. Ս. (բան. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր), Մարդոյան Ռ. Ա. (մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր), Մինասյան Ս. Գ. (տնտ. թեկն.), Պետրոսյան Ս. Գ. (պատմ. գիտ. դոկ., դոցենտ), Մարգարյան Լ. Մ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, պատասխանատու քարտուղար), Սո­ղոյան Ս. Ս. (մանկ. գիտ. դոկ., դոցենտ), Ֆարմանյան Ա. Ժ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, գլխավոր խմբագրի տեղակալ):

 

Խմբագրության հասցեն՝ 3126, Հայաստանի Հանրապետություն,

ք. Գյումրի, Պարույր Սևակ 4

Email:  shsu.science@gmail.com