ՇՊՀ գիտական տեղեկագրի խմբագրական կազմ

Պրակ Ա

Գլխավոր խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Հ. Սարգսյան (Email: s_sargsyan@yahoo.com )

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ալեքսանյան Ս.Ս. (կենս. գիտ. դոկ., պրոֆ.), Բաղրամյան Ա. Խ. (երկր.-հանք. գիտ. դոկ., պրո­ֆ.), Դրմեյան Հ. Ռ. (տեխ. գիտ. դոկ., պրոֆ., Email: drm-henrik@mail.ru ), Մարգարյան Լ. Մ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, պատասխանատու քարտուղար, Email: lilit_margaryan1986@mail.ru), Մարտիրոսյան Լ.Մ. (աշխ.գիտ. թեկն., դոցենտ, Email: mlevon2003@mail.ru), Սարգսյան Ա. Հ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, Email: armenuhis@gmail.com), Սերոբյան Ե. Ս. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, Email: eserobyan56@mail.ru ), Սո­ղոյան Ս. Ս. (մանկ. գիտ. դոկ., դոցենտ, Email: sogspartak@mail.ru), Ֆարմանյան Ա. Ժ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, գլխավոր խմբագրի տեղակալ, Email: afarmanyan@yahoo.com):


Պրակ Բ

Գլխավոր խմբագիր՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Հ. Սարգսյան (Email: s_sargsyan@yahoo.com )

Խմբագրական խորհուրդ՝ Ամբարդարյան Գ. Հ. (բան. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր, Email: g.g.ambardaryan@mail.ru ), Խաչիկյան Գ. Վ. (բան. գիտ. դոկ., դոցենտ, Email: gagikkhachikyan@gmail.com), Կիրակոսյան Ա. Ս. (մանկ. գիտ. դոկ., դոցենտ), Հայրապետյան Ս. Ա. (բան. գիտ. դոկ., դոցենտ, Email: serhayr@mail.ru), Հովհաննիսյան Ա. Ս. (բան. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր, Email: a_hovhannisyan@mail.ru), Մարգարյան Լ. Մ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, պատասխանատու քարտուղար, Email: lilit_margaryan1986@mail.ru), Մարդոյան Ռ. Ա. (մանկ. գիտ. դոկ., պրոֆեսոր, Email: mardoyanr@mail.ru), Պետրոսյան Ս. Գ. (պատմ. գիտ. դոկ., դոցենտ), Սարգսյան Ա. Հ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, Email: armenuhis@gmail.com), Սերոբյան Ե. Ս. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, Email: eserobyan56@mail.ru),  Սո­ղոյան Ս. Ս. (մանկ. գիտ. դոկ., դոցենտ, Email: sogspartak@mail.ru), Ֆարմանյան Ա. Ժ. (ֆիզմաթ գիտ. թեկն., դոցենտ, գլխավոր խմբագրի տեղակալ, Email: afarmanyan@yahoo.com):

Խմբագրության հասցեն՝ 3126, Հայաստանի Հանրապետություն,

ք. Գյումրի, Պարույր Սևակ 4

Email:  shsu.science@gmail.com