Գիտաժողովի կազմհանձնաժողով

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝

ՆՎԻՐՎԱԾ ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 85-ԱՄՅԱԿԻՆ

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 8-9, 2019Թ

ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

Նախագահ՝  
Երվանդ Սերոբյան ՀՀ,  Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

ռեկտորի ԺՊ, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Տեղակալներ՝  
Արմենուհի Սարգսյան ՀՀ,  Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Սամվել Սարգսյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ ամբիոնի պատվավոր վարիչ, ֆիզմաթ գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Պատասխանատու  քարտուղար՝  
Լիլիթ Մարգարյան ՀՀ,  Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի գլխավոր մասնագետ, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Անդամներ՝  
Բագրատ Պողոսյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան, Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Ռուզաննա Մարդոյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան, Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Թամարա Մելիքյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան, Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Օֆելյա Հովհաննիսյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան, Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
Արթուր Մկրտչյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան, Ռազմական ամբիոնի պետ, փոխգնդապետ
Հենրիկ Դրմեյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սպարտակ Սողոյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Սամվել Ալեքսանյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

կենսաբ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Արտուշ Թամրազյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

երկրաբ.. գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Սերգո Հայրապետյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Գագիկ Խաչիկյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ

Անահիտ Հովհաննիսյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Արտաշես Մկոյան ՀՀ, Գյումրի, Շիրակի պետական համալսարան,

մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր